جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرخارجه تركيه در تهران
وزيرخارجه ايران در آلمان

 
 
 
 
 

عبدالله گل‌ وزير خارجه‌ تركيه برای رساندن پيام نخست وزير اين كشور به مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران‌ شد. روزنامه‌ مليت‌ چاپ‌ تركيه‌ درباره اين‌ سفر نوشت‌:
عبدالله گل‌ به‌ خواست‌ كشورهای عضو دائم‌ شورای امنيت‌ برای سنجش‌ و ارزيابی ديدگاه‌ ايران‌ نسبت به طرح 1+5 صورت می گيرد. هدف‌ از اين‌ ديدار تامين‌ منافع‌ تركيه‌ نيست‌ بلكه‌ تلاش‌ برای ايفای نقش‌ مثبت‌ در حل‌ بحران‌ هسته‌ای ايران‌ از راه‌های ديپلماتيك‌ است‌ و اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ تركيه‌ نقش‌ ميانجی را در اين‌ مساله‌ بازی می‌كند.
روزنامه‌ زمان‌ چاپ‌ تركيه‌ نيز از سفر محمد البرادعی مديركل‌ آژانس‌ بين‌المللی انرژی اتمی به‌ تركيه‌ در روزهای آينده برای گفت‌وگو با مقامات‌ آنكارا خبر داد. اين سفر نيز در ارتباط با فعاليت های اتمی ايران صورت می گيرد. عبدالله گل حامل پيام نخست‌وزير تركيه‌ برای رهبران جمهوری اسلامی است، اما درباره محتوای اين پيام گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری ها، همچنين از سفر يكروزه و شتابزده منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی به آلمان و مذاكره با وزير خارجه آلمان بر سر فعاليت های اتمی ايران دادند. همزمان با اين ديدار، سخنگوی سياست خارجی صدراعظم آلمان اعلام داشت: غرب تعليق دائم غنی سازی اورانيوم را از ايران نمی خواهد، بلكه بحث بر سر تعليق 10 تا 15 ساله است!
ايران بايد از اين فرصت استفاده كند و به جهان نشان دهد كه شريك سازنده‌ای برای صلح در منطقه