جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محسن حكيم در تهران:
همه منطقه نگران
مسئله اتمی ايران است
دود مناسبات تيره ايران و امريكا به چشم ما در عراق می رود!

 
 
 
 
 

سايت بازتاب متن و يا بخشی از مصاحبه ای را كه اين سايت با عبدالعزيزحكيم در جريان سفر اخير وی به تهران كرده است منتشر كرد. حكيم كه پس از ترور برادرش "آيت الله حكيم" رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در هفته های اول بازگشت به عراق عملا جانشين او شده است، دراين گفتگو اشاره به نقش خود بعنوان رابط سفير ويژه امريكا درعراق با رهبران جمهوری اسلامی برای مذاكراتی كه قرار بود انجام شود و سپس لغو شد می كند. او می گويد:

پس از آن‌كه قراری بين ايران و آمريكا در بغداد گذاشته شد، به رغم توافق هر دو طرف، «زلمای خليل‌زاد»، سفير آمريكا در عراق، با خلف وعده آن را بر هم زد. با اين حال، اكنون كه دو ماه از آن زمان می‌گذرد، به نظر می‌رسد، به دليل محور شدن موضوع هسته‌ای، ايران چندان موضوع گفت‌وگوهای دوجانبه را پيگيری نمی‌كند.

وی در باره دمكراسی موجود در عراق می گويد:

عراقی‌ها هم‌اكنون بنا بر اصول دمكراسی و احترام به حقوق مردم عراق حكومت می‌كنند و البته با مشكلات زيادی چون تروريسم و نقايص خدمات‌رسانی به مردم نيز روبه‌رو هستيم. اما حقيقت ديگر، حضور آمريكاست و رابطه سلبی كه بين ايران و اين كشور وجود دارد، به نفع مردم عراق نيست. از همين رو، ما همچون عراقی‌ها معتقديم كه بسياری از مشكلات فيمابين با گفت‌وگو بويژه درباره عراق حل‌شدنی است. بر اين باوريم كه اكنون گفت‌وگو بين ايران و آمريكا به مصلحت است. در همين حال، مسئله پرونده هسته‌ای هم هست كه موضوع مهم و خطيری است و خطر آن، نه تنها به ايران كه به كل منطقه برمی‌گردد و به نظر ما، همه منطقه بايد برای حل اين مشكل وارد عمل شوند. يكی از روش‌های ممكن و مفيد در اين زمينه، گفت‌وگو بين ايران و آمريكا بر سر پرونده هسته‌ای است. اين نظر و عقيده ماست و تلاش خود را برای اين كار انجام خواهيم داد تا خطری برای منطقه به وجود نيايد. در نتيجه گفت‌وگو بين ايران و آمريكا درباره موضوع عراق، مطلبی عراقی است و تنها به مجلس اعلا مربوط نمی‌شود، بلكه به همه گروه‌ها مربوط است، از جمله اكراد كه جلال طالبانی هم آن را بر زبان آورد و نيز ديگر اعراب و گروه‌ها.