ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بچه های  
صيغه ای را
به چشم
حرام زاده
نگاه نكنيد!
دكتر قرائی مقدم

 
 
 
 
 

افزايش كودكان بی هويت و فاقد شناسنامه، افزايش قتل و همسركشی، بروز انواع آسيب های اجتماعی و گسترش فحشا، ازعواقب ازدواج های موقت در كشور است. مسئولان دولتی و تبليغات صدا و سيما، در كنار راه اندازی دفاتری كه از گسترش صيغه - ازدواج موقت- در كشور حمايت می كنند. به تازگی سايت هايی برای تشويق دختران جوان به ازدواج موقت نيز راه اندازی شده اند تا قبح مساله و نگرش منفی مردم نسبت به آن از بين برود. آمار ازدواج موقت ثبت شده در كشور در سال84 حدود 76 % رشد داشته است. حال بايد منتظر عواقب نگران كننده اين رشد بود.

دكتر قرائی مقدم ،جامعه شناس و استاد دانشگاه:

رواج ازدواج موقت علاوه بر تاثيرات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، باعث بروز انواع آسيب های اجتماعی از قبيل جرم و جنايت، فرار از خانه و فحشا می شود. مساله مهم تر، كودكان حاصل از اين ازدواج ها هستند كه نه شناسنامه ای دارند و نه هويتی. اين كودكان در خانه های پرتشنج و نامتعادل زندگی می كنند و همين موضوع باعث تلاطم شخصيت روحی و روانی آنان می شود. اين كودكان از لحاظ تحصيلی و آموزشی با مشكلات زيادی مواجه می شوند و چون نگاه منفی و نامناسبی نسبت به كودكان حاصل از ازدواج های موقت در سطح جامعه وجود دارد، اين افراد مستعد انجام انواع جرم و جنايت می شوند.

مسئولان نبايد به خاطر تامين سرپناه برای زنان و يا ارضای غرايز جنسی جامعه را چنين به سمت چاه بی بند و باری اجتماعی و جنسی ببرند. آن مقامات و همه آنها كه مشوق رواج ازدواج موقت شده اند آيا خود می پذيرند كه خواهران و دخترانشان صيغه شوند و يا ازدواج موقت كنند؟( سايت آفتاب)