جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لاريجانی درپايان ديدار وزيرخارجه تركيه از ايران
 و اطلاع رهبران جمهوری اسلامی از پيام محرمانه او
تركيه
پل جديد ارتباطی – اتمی
ميان ايران
و كاخ سفيد

لاريجانی: بحث مهلتی كه رئيس جمهور گفته بود، مطرح نيست. من رجال الغيب نيستم كه بگويم بالاخره امريكا پيش شرط مذاكرات را حذف می كنيد يا نمی كند، اما اميدواريم حرف های ما( ظاهرا پيامی كه عبدالله گل با خود از ايران برده است) درست به امريكا منتقل شود.

 
 
 
 

 

درپايان ديدار وزير خارجه تركيه از ايران و ملاقات با وزير خارجه و دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی، هم علی لاريجانی و هم عبدالله گل وزير خارجه تركيه در يك مصاحبه مطبوعاتی شركت كردند. پاسخ هر دو مقام ايرانی و ترك به سئوالات خبرنگاران بسيار خشك و با احتياط بود، چنان كه جز حرف های كلی و قبلا تكرار شده – بويژه از سوی لاريجانی- تحويل خبرنگاران نشد. با اين وصف از خلال مصاحبه اين هردو نكاتی بيرون كشيده شد. از جمله اينكه لاريجانی حاضر به تائيد مهلت اعلام شده از سوی احمدی نژاد برای پاسخ به طرح 1+5 (پايان مرداد ماه و پس از ديدار سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان در روسيه) نشد. لاريجانی دراين زمينه به خبرنگاران گفت: « بحث مهلت نيست. به طور طبيعی كميته‌هايی كه مشغول بررسی پيشنهاد هستند، زمانی را برای بررسی نياز دارند. نتيجه‌ بررسی‌ها را هم با اروپايی‌ها در ميان می‌گذاريم.»

 

عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه نيز گفت:

مقامات تركيه با تمام طرف های پرونده اتمی ايران ملاقات هايی داشته است. نخست وزير تركيه تمايل داشت نتيجه اين ملاقات ها و نظرات و جمع بندی كه تركيه از آنها دارد به رئيس جمهور ايران منتقل شود. ما نمی توانيم پيام ايشان را اعلام كنيم. مايل نيستم در اين مورد بيشتر صحبت كنم.

لاريجانی دربخش ديگری از اين مصاحبه و در پاسخ به خبرنگارانی كه می خواستند بدانند ايران بالاخره راه حلی برای آغاز مذاكرات پيدا كرده است يا خير گفت: «ما مذاكرات مستقيم را شروع خواهيم كرد

اين وعده لاريجانی در حالی بيان شده كه هم امريكا و هم اروپا روی توقف غنی سازی و فعاليت های اتمی ايران و سپس آغاز مذاكرات تاكيد كرده اند و وزير خارجه آلمان همزمان با همين مصاحبه در ديدار با وزير خارجه جمهوری اسلامی روی ضرورت تعطيل شدن غنی سازی درايران برای 10 تا 15 سال تاكيد كرده است.

اگر جمله بالا با دقت و حساب شده از سوی لاريجانی عنوان شده باشد، بايد زمينه های توقف غنی سازی اتمی و قبول پيش شرط امريكا و اروپا برای مذاكرات پذيرفته شده و يا در تدارك اعلام پذيرش آن باشد. دراين صورت، پرونده اتمی ايران نه تنها به دوران رياست جمهوری خاتمی بلكه به شرايطی بدتر از آن باز می گردد و اين ممكن نشد مگر با اتخاذ سياست های نسنجيده، جنجال های احمدی نژاد و دخالت های فرماندهان سپاه در امور اتمی. يعنی مسير عادی توليد انرژی اتمی در ايران هم كه در همكاری با سازمان جهانی انرژی اتمی درحال پيشرفت بود متوقف خواهد شد.

 

خبرگزاری ها گزارش داده اند كه وزير خارجه تركيه ديدار و مذاكرات اصلی و طولانی را با علی لاريجانی انجام داد و سپس ديدار كوتاهی با احمدی نژاد داشت.

لاريجانی در بخش ديگری از اين مصاحبه، بی آنكه نام امريكا را ببرد گفت: «تركيه می‌تواند پل ارتباطی ميان ايران با برخی كشورها باشد.» از روز آشكارتر است كه ايران می توانسته و همچنان می تواند با اروپائی ها مذاكره مستقيم كند و با كشورهای عربی خاورميانه و كشورهای افريقائی هم كه يا مذاكرات اتمی ندارد و يا اگر داشته باشد هم كه بر سر انجام آن مانعی وجود ندارد. بنابراين اين اشاره جز"مذاكره با امريكا" نيست و نمی تواند باشد.

 

خبرنگاران بدرستی از لاريجانی پرسيدند كه بالاخره رايزنی هائی نظير تبديل تركيه به پل ارتباطی می تواند امريكا را از پيش شرط اعلام شده است (توقف غنی سازی) منصرف كند ؟

لاريجانی گفت:

«بنده رجال‌الغيب نيستم. ما تلاش می‌كنيم كه حرف‌های ايران به نحو درستی منتقل شود.»

اين اشاره را نيز می توان اينگونه ارزيابی كرد كه وزير خارجه تركيه با پيشنهاد ايران به امريكا از تهران به آنكارا بازگشته است.