ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار محسن كديور
توطئه حكومتی كشيدن دانشجويان
به ورطه حركات تند و راديكال

 
 
 
 
 

خبرگزاری ايلنا در گزارشی كه از گردهمآئی مهم سياسی در تهران و در اعتراض به بازداشت موسوی خوئينی دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت و نماينده مجلس ششم منتشر كرد، اشاره به بخش هائی از سخنرانی حجت الاسلام محسن كديور دراين اجتماع كرد كه يادآور آخرين اظهارات مهندس بازرگان در دادگاه نظامی شاه بود. بازرگان كه پس از اين محاكمه برای محكوميت 10 ساله راهی زندان شاه شد، گفت: ما آخرين كسانی هستيم كه مسالمت آميز و از طرق قانونی می خواستيم فعاليت سياسی كنيم، با اين دادگاه، از اين پس وارد مرحله ديگری می شويد و نسل جوان و عاصی كشور خواهد كوشيد به زبان ديگری با شما صحبت كند.

اشاره او به آغاز فعاليت های زير زمينی و گروه ها و سازمان هائی بود كه در نيمه دوم دهه 40 و نيمه اول دهه 50 دست به عمليات چريكی زدند.

حجت الاسلام كديور در اجتماع مورد بحث گفت:

25 سال پس از انقلاب و 100 سال پس از نهضت مشروطه هنوز نمی‌‏توانيم يك اجتماع مسالمت‌‏آميز را با سلامت برگزار كنيم.

از رييس‌‏جمهور، رييس قوه قضاييه و مقامات بالای كشور بايد پرسيد افرادی كه در اين كشور هستند و با سياست‌‏های شما مخالفند و اگر اكثريت جامعه را تشكيل ندهند، درصد قابل توجهی هستند در كجا می‌‏توانند نظرات خود را به شكل مسالمت‌‏آميز بيان كنند؟، در حالی كه اجازه برگزاری تجمعات مسالمت‌‏آميز و انتشار روزنامه بدون سانسور به آنها داده نمی‌‏شود.

اگر از فعاليت كسانی كه سعی می‌‏كنند در چارچوب قانون به صورت مسالمت‌‏آميز اعتراض‌‏شان ر ا بيان كنند، جلوگيری شود حركت‌‏های زيرزمينی در كشور آغاز می‌‏شود كه به نفع مصالح ملی نيست.

علی‌‏اكبر موسوی خوئينی چهره شاخص اعتدال در ميان دانشجويان است و عملا با دستگيری او می‌‏خواهند به راديكال شدن جنبش دانشجويی بيفزايند.، بايد توجه كنيم كه اسير احساسات نشويم و همان شيوه قانونی مسالمت‌‏آميز را ادامه دهيم. هرگونه خشونتی خواست برخی جريانات داخل حاكميت است.