ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محمد علی عموئی: اگر بتوانند تكرار می كنند
فاجعه آفرينان دهه 60
امروز در قدرت اند

 
 
 
 
 

نكات تازه تری از سخنرانی محمد علی عموئی قديمی ترين و با سابقه ترين زندانی سياسی ايران در مراسم اعتراض به بازداشت مهندس موسوی خوئينی نيز امروز روی شبكه های خبری انيترنتی قرار گرفت. ظاهرا آنچه منتشر شده هنوز متن كامل اين سخنرانی نيست، گرچه حاوی نكات تازه ای نسبت به گزارش های اوليه از اين مراسم است. مراسمی كه در شماره روز گذشته پيك نت با عنوان "ديدار راهبردی” منتشر شد.

عمويی در اين مراسم گفته است:

خدمت همه خانم ها و آقايان حاضر در اينجا درود می فرستم. به كسانی كه به خاطر آنها ما اينجا گرد هم آمديم. مهندس موسوی خويينی، ناصر زرافشان و بسياری زندانيان عقيدتی سياسی ديگری كه هيچ جرمی مرتكب نشدند، هيچ كار خلافی نداشتند جر بيان عقيده. با كمال تاسف در كشور ما چه پيش و پس از انقلاب آنچه كه اساس زندگی آزاد انسانهاست همواره مورد هجوم قرار گرفته است...اما از آنجا كه حاكمان وقت نمی توانند به صراحت اعتراف كنند كه به كدام علت بازداشت سياسی می كنند انواع اتهامات كذب را متوجه طرف می كنند: ارتباط با بيگانه، جاسوسی، اقدام برای تغيير حكومت و بسياری مطالب ديگر. حتی اتهامات منكراتی به افراد می زنند. به منزل كسی می روند. روی ميزش شيشه مشروب می گذارند. از او عكس می گيرند و اين را آقای بازجو در بازجويی مطرح می كند. و حال آنكه طرف در زندگيش هرگز لب به مشروب نزده. عكس های عجيب و غريبی از خانه كسی بيرون می آيد كه همواره به حسن اخلاق شهرت داشته... با حيثيت و شرافت انسان های شريف به راحتی بازی می شود... به درستی دراينجا اشاره شد كه آقای موسوی خويينی پيش از بازداشت به دوستانش يادآور شده بود كه سخن من آن چيزی است كه الان می گويم.

دوستان عزيز! ما در سال 85 به سر می بريم و اين داستان، داستانی است كه در سال 61 و 62 بر سر ما آمد و همچنان ادامه پيدا كرد. آن زمان بسياری باور كردند آن شوها ی تلويزيونی را. هيچ صدايی از كسی برنخاست. اساسا تصوير كردن آنچه كه در دهه شصت بر زندانی سياسی گذشت به هيچ وجه قابل قياس با امروز نيست. ما هم اكنون به شدت به حاكميت كنونی معترضيم اما باور كنيد وضعيت زندانيان سياسی با آنچه كه در دهه شصت بر زندانيان سياسی گذشت قابل قياس نيست. اصلا گويی با انسان صاحب حق رو به رو نبودند.

آيا اينها عوض شدند؟ نه! من معتقدم همان كسانی كه آن سياست ها را در دهه شصت عليه دارندگان اعتقادات گوناگون اعمال كردند، همان ها امروز قدرت دارند و اگر بتوانند همه آن كارها را تكرار می كنند.

من به شما و همراهانتان تبريك می گويم. اين نتيجه پايداری، افشاگری و كوشش برای پيشرفت پيشروان راه آزاديست كه امروز آقايان را مجبور كرده به پاره ای رفتارها كه هرگز به آن تن نمی دادند تن دهند. شما شكست نخورديد. شما موفق شديد و به گمان من اين راه به موفقيت های بسيار بيشتری منجر خواهد شد.