ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

افغان ها دركانالی كه منفجر شد كار می كردند
درجستجوی ردپای القاعده
در انفجار مهيب شيراز

 
 
 
 
 

انفجار مهيبی كه در ساعات اوليه صبح ديروز در خيابان "پيرنا"ی شيراز روی داد بتدريج اين شايعه را در شهر موجب شده است كه احتمالا متهم و يا متهمين اين انفجار در ميان افغان هائی بوده و يا بوده اند كه در كانال فاضلاب منطقه كار می كنند.

انفجار در خطوط فاضلاب منتهی به پايانه مسافربری "كارانديش" شيراز روی داد و بر اثر آن خيابان منتهی به اين پايانه تخريب شد و شماری از عابران پياده و يا سرنشين اتومبيل ها مجروح شدند. مواد تخريبی بكار گرفته شده برای اين انفجار زياد گزارش شده است و به همين دليل نيز تا مدت ها پس از انفجار نيز دود ناشی از آن فضای آسمانی منطقه را پر كرد. حادثه در نزديكی يكی از پمپ بنزين‌های شيراز رخ داد، اما پمپ بنزين گرفتار اين حادثه نشد كه اگر شده بود فاجعه بزرگی در شيراز آفريده شده بود.

فرماندار شيراز نتايج اوليه انفجار را چنين گزارش كرد: يك كشته، 6 مجروح و صدمه به  22 اتومبيل.

شايعاتی وجود دارد مبنی بر دست داشتن برخی كارگران افغانی كه از سوی شهرداری برای لايروبی فاضلاب شهر، كه اگر اين شايعات به حقيقت بپيوندد بتدريج بايد دست القاعده مستقر در افغانستان را در حادثه انفجاری شيراز جستجو كرد!

نتيجه قطعی جستجو برای يافتن قربانيان احتمالی اين انفجار در طول كانال و ورودی آن هنوز رسما اعلام نشده است.