ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو نماينده: قراردادهای اقتصادی با سپاه به مجلس مربوط نيست!
وظيفه مجلس هفتم
درطراحی لباس زنانه خلاصه شده!

 
 
 
 
 

يكی از اصولگرايانی كه با دعای امام زمان به مجلس هفتم برده شده، در دفاع از حزب پادگانی و چاپلوسی قدرت نظامی سپاه، روز گذشته در يك اظهار نظر تاسف بار در باره قراردادهای نفتی كه وزارت نفت با سپاه می بندد و نقش نمايندگان مجلس برای نظارت بر اين ثروت ملی گفت:

"مجلس وارد اين كارها نمی شود مگر اينكه كار خلافی صورت گرفته باشد. مجلس فرصت ندارد بر تمام كارهای ريز دستگاه ها نظارت داشته باشد وقتی وزير مطمئن انتخاب می كنيم ديگر نظارتی بر تمام كارهای دستگاه ها نخواهيم داشت مگر اينكه تخلفی صورت گيرد و تحقيق و تفحص انجام دهيم. "

اين نماينده محسن يحيوی نام دارد. وی از اعضای رهبری جامعه اسلامی مهندس نزدیک ترین متحد سیاسی موتلفه اسلامی است که در یک دوره نیز می خواست دبیرکل این جامعه شود. ظاهرا وی در جبهه گیری های جدید در مجلس می کوشد به تیم آبادگران و ایثارگران نزدیک شده و سیب هایش را در سبد سپاه و بسیج بگذارد و از موتلفه و جامعه اسلامی مهندسان فاصله بگیرد.
 

يكی ديگر از اصولگرايان متمايل به حزب پادگانی بيرون از مجلس، بنام "جواد جهانگيرزاده" نيز گفت:

" سپاه دارای نيروهای توانمندی است كه تنها نبايد هنگام نيازهای امنيتی از آنها استفاده شود. فكر می كنم افزايش كار با سپاه توسط وزارتخانه ها ناشی از كيفيت بالای كار سپاه باشد. لذا نبايد از توانايی های سپاه و قابليت فنی آنها محروم كرد كه هيچ توجيهی پذيرفته نميشود.»

 از هيچ يك از اين دو نماينده كسی نپرسيده است كه چرا اين توانمندان از سپاه بيرون نمی آيند و تشكيل شركتی توانمند را نمی دهند و رسما و قانونا در مزايده ها و مناقصه ها شركت نمی‌كنند؟

ضمنا مگر در تركيه و پاكستان ژنرال های دو ارتش اين دو كشور، جز به همين بهانه ها اقتصاد و سياست را يكجا در اختيار دارند؟

اگر مجلس به امور زندان و شكنجه، بازداشت و ضرب و شتم خيابانی، تصفيه استادان دانشگاه ها، تاراج صندوق ذخيره ارزی، سياست خارجی، مسائل اتمی، بخوربخور در شورای شهر و شهرداری تهران در زمان احمدی نژاد، واگذاری زمين های شهر به سپاه، بستن روزنامه ها، بيكاری و اخراج كارگران، تحصن و اعتراضات كارگری و بالاخره نقش سپاه در دولت و اقتصاد كاری نداشته و نبايد داشته باشد، پس فلسفه وجودی اش چيست؟ ظاهرا طراحی لباس زنان!