ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقدمات آزادی با وثيقه
"اسانلو" دبيرسنديكای شركت واحد

 
 
 
 

 

در آستانه پايان ششمين ماه بازداشت منصور اسانلو دبير سنديكای رانندگان شركت واحد وی توانست در زندان با وكلای خود ملاقات كند.

گفته می شود كه اين ملاقات مقدمه تبديل قرار بازداشت اسانلو به قرار با وثيقه و آزادی موقت او تا تشكيل داده است.

يوسف مولايی و پرويز خورشيدی وكلای اسانلو هستند و ملاقات در زندان اوين بمدت 30 دقيقه صورت گرفت.

وضع جسمی وی نامساعد گزارش شده است. اسانلو ناراحتی كليه و نارسائی قلبی دارد و در زندان نيز گرفتار بيماری های پوستی متداول در زندان های ايران شده است.

قرار است شعبه 14 دادگاه انقلاب قرار بازداشت را به وثيقه تبديل كند.

از جمع رانندگان معترض و اعتصابی شركت واحد قرار است 18 تن بعنوان فعالين كارگری سنديكای شركت واحد باتهام تبليغ عليه نظام و تشكيل اجتماع عليه امنيت محاكمه شوند. اين پرونده براساس ادعای مدعی العموم (قاضی مرتضوی دادستان تهران) تشكيل شده است.  حدود 180 تن از كارگران شركت واحد نيز كه در جمع نزديك به 700 راننده دستگير شده اعتصاب بودند همچنان ممنوع الكار در شركت واحد هستند.