هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "مرزه وان"
ساخته كيوان مجيدی
رفت برای جايزه
 
 
 
 

 

فيلم مستند "مرزه‌وان" ساخته كيوان مجيدی، كارگردان جوان كرد ايرانی به بخش مسابقه جشنواره بين‌المللی فيلمهای مستند و انسانشناسی " پارنو " در كشور استونی راه يافت.
به گزارش روابط عمومی انجمن سينمای جوان سنندج، فيلم "مرزه وان" يا مرزبان، از ميان بيش از سه هزار فيلم ارسالی به بخش مسابقه اين جشنواره راه يافته است.

اين جشنواره هر ساله توسط انجمن هنرهای جديد شهر پارنو در كشور استونی برگزار می ‌شود و شناسايی رويدادهای فرهنگی و آيينی مردم جهان از اهداف آنست.
"مرزه وان" داستان مردمانی در منطقه هورامان كردستان است كه شفای مريض خود را در آب حياتی می ‌بينند كه در مرز دو كشور ايران با عراق قرار دارد و با آئين های خاص مذهبی بدنبال كسب اين آب هستند.

" كيوان مجيدی " پيش از اين نيز به عنوان بهترين كارگردان در سومين جشنواره سراسری آب و خليج فارس برگزيده شده بود.