جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

5 شنبه در مسكو
ايران در دستور كار است
اجلاس وزرای خارجه
8 كشوربزرگ سرمايه داری جهان

 
 
 
 
 

اجلاس وزرای خارجه 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان 5 شنبه در مسكو تشكيل خواهد شد. در اين اجلاس قرار است دستور كار نشست سران اين 8 كشور كه در 24 تيرماه پيش بينی شده بررسی شود. مهم ترين موضوع مورد بحث در اجلاس وزرای خارجه 8 كشور فعاليت های اتمی ايران و نوع برخوردی است كه رهبران جمهوری اسلامی در هفته های گذشته نسبت به طرح 1+5 از خود نشان داده اند.

 خبرگزاری فرانسه از قول يكی از مقامات وزارت خارجه ژاپن گزارش داد كه زمينه های موجود نشان دهنده هشدار جدی سران 8 كشور به ايران برای قبول طرح 1+5 و پيش شرط مذاكرات يعنی توقف غنی سازی است.

اگر ايران تا قبل از تشكيل اين اجلاس پيش شرط مذاكرات نپذيرد با صدور قطعنامه پايان ديدار گروه 8 تحريم های اقتصادی ايران در دستور كار شورای امنيت سازمان ملل قرار خواهد گرفت. دو طرف اقتصادی ايران، يعنی ژاپن وچين بسيار نگران چنين موقعيتی هستند زيرا با قطعنامه اجلاس 8 همه راه ها برای مخالف با تحريم های اقتصادی ايران توسط اين دو كشور نيز بسته خواهد شد. دو كشوری كه عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل هستند.

از هم اكنون نه تنها حساب های بانكی ايران را مسدود كرده و واردات نفت خود از ايران را نيز محدود ساخته، بلكه تلويحا اعلام داشته كه در صورت اعلام تحريم ها عليه ايران چاره ای جز لغو قرارداد طرح آزادگان نخواهد داشت. اين كشور اكنون خريد نفت بيشتر از عربستان سعودی و امارات متحده عربی را دنبال می كند، زيرا از آينده ايران اطمينان ندارد.