جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

14 تير
قبول يا رد پيش شرط
گره بزرگ پرونده اتمی ايران
قبول پيش شرط "توقف غنی سازی” آغاز مرحله جديد
تسليم اتمی است و رد آن آغاز فشارهای سنگين به ايران.
انصراف از پيش شرط
يعنی قبول ايران دارای سلاح اتمی؟

 
 
 
 
 

پايان اجلاس وزرای خارجه 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان در مسكو و تعيين 5 جولای بعنوان مهلت پاسخ ايران به طرح 1+5 بسياری از محاسبات سياسی در تهران را بهم ريخت. اين محاسبات براين مبنا بود كه در جلسه وزرای خارجه 8 كشور تصميمی گرفته نخواهد شد و اعلام زمان پاسخ گوئی در پايان مرداد ماه كه احمدی نژاد مطرح كرد، مانع از تصميم اجلاس سران 8 كشور در 24 تيرماه نيز خواهد شد. تفسيرهای سيمای جمهوری اسلامی و خوش بينی های مقاماتی كه در روزهای قبل از اين اجلاس مصاحبه يا سخنرانی كرده بودند همگی حكايت از همين امر داشت. اين خوش بينی تا حدی بود كه حتی از لغو پيش شرط توقف غنی سازی درايران نيز سخن می گفتند! و اين در حالی است كه اين پيش شرط گرهی ترين نكته در جدال كنونی است. امريكا و نزديك ترين متحدان اروپائی آن، تمام استراتژی خود دربرابر ايران را بر مبنای همين پيش شرط تنظيم كرده اند. هم ايران و هم امريكا می دانند كه قبول يا لغو اين پيش شرط بسياری از پيامدها را بدنبال خواهد داشت. قبول آن به معنای آمادگی عقب نشينی های پياپی و متعاقب آنست و لغو آن به معنای قبول ايران بعنوان كشور دارنده سلاح اتمی!

بدين ترتيب است كه "توقف غنی سازی” بعنوان پيش شرط به گرهی ترين مسئله در ماجرای پرونده اتمی ايران تبديل شده است. هيچيك از خبرگزاری ها از مسكو گزارش نداده اند كه در جلسه وزرات خارجه 8 كشور چه سندی ارائه شده و يا چه استدلالی مطرح شده كه همگی چنين يكپارچه فرصت يك هفته ای برای ايران تعيين كرده اند. اما همسوئی چين با اين مهلت نشان دهنده تنگ شدن تمام عرصه ها بر ايران است.

چين كه تاكنون مواضع وسط را داشته، در ادامه خواست وزاری خارجه 8 كشور، روز گذشته اعلام كرد كه از ايران می خواهد تا فورا به پيشنهاد 1+5 پاسخ بدهد.

دفاع روسيه نيز گفت كه ايران بايد روز پنجم جولای (14 تير) به بسته پيشنهادی اروپا پاسخ بدهد.

 

علی لاريجانی، دبير شورای‌‏عالی امنيت ملی ايران، قرار است 14 تير با خاويار سولانا، رييس كميته سياست خارجی اتحاديه اروپا در بروكسل ملاقات كند. فشار از هر سو، اكنون بر اين استوار است كه لاريجانی پاسخ 1+5 را با خود به بروكسل بيآورد. اين پاسخ متكی به قبول پيش شرط توقف غنی سازی است، والا بر سر مسائل وكمك ها و قراردادهای اقتصادی كسی حرفی ندارد. آيا لاريجاني با چنين پاسخی 14 تيرماه به بروكسل خواهد رفت؟

روز گذشته نخست‌‏وزير ژاپن نيز گفت كه اين كشور برنامه‌‏های هسته‌‏ای ايران را نگرانی بزرگ جهانی محسوب می‌‏كند. ما از ايران می خواهيم تا برنامه غنی‌‏سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد .