ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دكتر فرشاد مومنی خطاب به سخنگوی دولت؛
50 ميليارد دلار خسارت
در دل طرح سهام عدالت پنهان است

 
 
 
 
 

دكترفرشاد مومنی اقتصاد دان شناخته شده ايران و يكی از امضا كنندگان هشدارنامه 50 اقتصاددانان كشور در باره آينده اقتصادی ايران، گفت:

اجرای طرح سهام عدالت در دولت كنونی 42 هزار ميليارد تومان از منابع دولت را جابه‌‏جا می‌‏كند كه ابعاد خسارت آن معادل 50 ميليارد دلار است. حتی مطالعه كارشناسی جزيی بر روی طرح انجام نشده است.

اين ‌‏كه چه كسانی نامه را نوشته‌‏اند را نبايد پيگيری كنيم بلكه مضمون نامه را بايد بررسی كنند.

برخلاف ادعای سخنگوی دولت مبنی بر اين‌‏كه با تمام كارشناسان اقتصادی، سياست‌‏های دولت در ميان گذاشته می‌‏شود و بعد تصميم‌‏گيری می‌‏شود، تاكنون چنين اقدامی مشاهده نشده است. ما هيچ نوع مراوده‌‏ای كه بتوان مستقيم نامه را به دولت برسانيم, حداقل خود بنده نداشته‌‏ام و اين نامه در مطبوعات از آنجايی كه بين دولت و ملت مسئله پنهانی نبايد باشد, انعكاس داده شد.