ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در آستانه به زندان رفتن سلطانی و سحرخيز
اعتصاب غذای سياسی
برای آزادی زندانيان سياسی ايران

 
 
 
 
 

اكبر گنجی كه در اروپا بسر می برد، هشدار داده است كه در صورت آزاد نشدن سه زندانی سياسی؛ منصور اسانلو، رامين جهانبگلو و علی اكبر موسوی خوئينی، اسماعيل جمشيدی همراه با ايرانيان خارج و داخل كشور دست به اعتصاب غذايی خواهد زد. اين وعده اكبر گنجی سه روز پيش در آلمان اعلام شد و اكنون خبر می رسد كه شماری از چهره های سرشناس ايران آمادگی خود را برای اين فراخوان اعلام كرده اند. زندانيانی كه گنجی آزادی آنها را خواهان شده در انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين كه دراختيار سپاه پاسداران است بسر می برند. فراخوان گنجی درشرايطی اعلام شده كه اراده نظامی پشت قوه قضائيه و تشكيلات امنيتی كشور مقدمات انتقال دوباره يكی از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران "سلطانی” را به زندان فراهم ساخته اند. حكمی بر مبنای بازجوئی های زير فشار در بند 209 اوين برای او صادر كرده اند و او را برای انتقال به زندان به دادگاه و رويت حكم فراخوانده اند. همچنين دومين جلسه محاكمه سياسی- كودتائی عيسی سحر خيز مديركل مطبوعات خارجی در دولت خاتمی و نماينده مطبوعات در هيات نظارت نيز برگزار شده و قرار است بی اعتنا به دفاعيات وی، او را نيز به زندان منتقل كنند. در چنين فضا و شرايطی است كه كارزار دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانيان سياسی ايران اهميت چند جانبه يافته است.

گفته می شود كه درايران "سيمين بهبهانی” شاعر نام آور كشور حمايت خود را از فراخوان اكبر گنجی اعلام كرده است.


وی در مصاحبه كوتاهی كه ادوار نيوز منتشر كرده گفته است:

من موافقت خودم را با اعتصاب در محل سازمان ملل اعلام كردم. در صحبتی كه با آقای اكبر گنجی داشتم و به ايشان گفتم می توانند نيابتا از سوی من اعلام كنند كه اين عمل بسيار لازم است و برای نجات زندانی های ما كارساز خواهد بود. البته مسئله آزادی همه زندانيان سياسی مطرح است و اين كه اين سه نفر را نام برده ايم بعنوان سمبل زندانيان عقيدتی- سياسی اند.