ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تصميم هوشمندانه
كانون مدافعان حقوق بشر ايران
كنفرانس خبری حقوق بشردرايران
درآستانه ديدار لاريجانی- سولانا

 
 
 
 
 

كانون مدافعان حقوق بشر در ايران در تاريخ 13 تير يك نشست خبری عمومی در باره اصول قانون اساسی و منشور حقوق بشر جهانی و وضع حقوق بشر درايران برگزار خواهد كرد. در اين نشست خبری، رويكرد حقوقی و سياسی تجمعات و راهپيمائی ها تشريح خواهد شد.

 

سخنگوی اين كانون همچنين اعلام داشت: براساس اخبار نگران كننده ای درباره وضعيت  برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخير آذربايجان رسيده است و به همين دليل جلسه نوبتی و كاری كانون روی اين مسئله نيز متمركز بود.

نشست خبری مورد بحث در آستانه ديدار دبيرشورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی "لاريجانی” با مسئول و همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا "سولانا" در بروكسل تشكيل می شود و بی شك اگر اين نشست برگزار شده و موارد نقض حقوق بشر درآن مطرح شود، ديدار سولانا و لاريجانی كه دراصل يك ديدار "اتمی” است، تا حدودی تحت تاثير اين نشست نيز قرار خواهد گرفت. درصورتيكه مقامات امنيتی و انتظامی مانع برگزاری اين نشست در تهران شوند نيز انعكاس مقابله با اين نشست و جلوگيری از طرح موارد نقض حقوق بشر در آن بازتاب جهانی خواهد يافت و از اين زاويه مسئله حقوق بشر چون سايه ای بر ديدار سولانا- لاريجانی سنگينی خواهد كرد و ديدار مورد بحث را از حالت صرفا "پرونده اتمی ايران" و پاسخ به طرح 1+5 خارج كرده و مسئله نقض حقوق بشر را نيز دركنار آن قرار خواهد داد.