ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شكار امنيتی و بازداشت های خزنده
فعالان سازمان "ادوار تحكيم وحدت"
 
 
 
 

 

دستگيری ها و بازداشت های خزنده فعالان و رهبران سازمان "ادوار تحكيم وحدت" كه با بازداشت مهندس موسوی خوئينی ها آغاز شده، نشان دهنده برنامه ای از قبل تدوين شده برای مقابله امنيتی- قضائی با اين سازمان سياسی- دانشجوئی است. سازمانی كه بويژه در يكسال اخير نقش مهمی در تصحيح ديدگاه های سياسی دفتر تحكيم وحدت دانشجوئی داشته و خود نيز بر فعاليت خويش در آستانه دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری افزوده است.

احضار و يا بازداشت رهبران ادوار تحكيم وحدت به شهرها و مراكز استان ها نيز سرايت كرده است و ادامه اين روند نشان خواهد داد كه بزودی بازداشت هائی از ميان رهبران ديگر سازمان های سياسی مانند نهضت آزادی، جبهه مشاركت، مجاهدين انقلاب و يا حتی تشكل های روحانی مانند مجمع روحانيون نيز آغاز خواهد شد يا نه. اگر انگيزه يورش به سازمان ادوار تحكيم وحدت، كه بدنبال فشارهای سنگين به دفتر تحكيم وحدت و انجمن های اسلامی در سراسر ايران شروع شده، سفت تر كردن كمربند های استبداد و اختناق در آستانه دو انتخابات ياد شده و رفتن به سمت فضای امنيتی- جنگی باشد، دستگيری های جديد قطعی بنظر می رسد. محاكمه عيسی سحرخيز و به زندان منتقل كردن اسماعيل جمشيدی عضو كانون نويسندگان ايران نشان دهنده عزم ياد شده است. مطابق اخباری كه از آذربايجان منتشر شده "مهدی سيد زاده"  عضو ارشد سازمان دانش آموختگان استان آذربايجان شرقی  بازداشت شده است. اين درحالی است كه وی يكی از چهره های سياسی معتدل و باسابقه دراين تشكل است و سابقه فعاليت او به سه دهه می رسد و به همين دليل مورد مشورت بسياری از سازمان های سياسی استان بوده است.