ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سفرپنهان سخنگوی وزارت خارجه به آلمان
نقش و تمايل حزب پادگانی
درباخت فوتبال ايران درجام جهانی

 
 
 
 
 

 

هفته نامه ياالثارات (وابسته به انصار حزب الله و گروه های فشار و لباس شخصی) كه دوران تبديل شدن به روزنامه سراسری را می گذارند و شكل و شمايل آن كاملا حكايت از چاپ آن در موسسه انتشاراتی كيهان دارد، در شماره ۳۱ خرداد  و در ستون سياست به روايت همولايتی، فاش ساخت كه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بی سرو صدا و به بهانه بازی های جام جهانی راهی آلمان شده است! يالثارات نوشت:

"ما مثل سخنگوی وزارت خارجه «آصفي» عاشق فوتبال نيستيم كه كار و زندگی و مسئوليت را رها كرده و در يك سفر دو روزه به اردوی تيم ملی در آلمان مشرف بشويم !

لثارات در بخش ديگری از همين مطلب كه خواسته است گريبان آصفی را در جريان اختلافات درون دولت احمدی نژاد بگيرد اما از دستش در رفته و سفر پنهان آصفی به آلمان را فاش ساخته، به نكته مهم تر ديگری هم اشاره می كند و آن تمايل حزب پادگانی و حاميان و سازمان دهندگان اين حزب به باخت تيم فوتبال ايران درجام جهانی است. با اين اعتراف كه در زير می خوانيد تقريبا مشخص می شود كه آن ديدارهای احمدی نژاد با اعضای تيم فوتبال ايران، كه درآستانه عزيمت به آلمان صورت گرفت صرفا يك كار نمايشی و بهره برداری تبليغاتی به سود دولت بوده است، درحاليكه دولت و حاميان آن در اصل خواهان باخت تيم بوده و ای بسا در اين باخت نقش هم داشته اند. لثارات می نويسد:

«در صورت پيروزی تيم ملی ، خيابانهای مملكت جولانگاه هزاران الواط و اوباشی می شد كه به بهانه جشن پيروزی رقص مختلط و كشف حجاب و .... بر پا ميكردند!»

چقدر اين استدلال شبيه اظهارات احمدی جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران است!