ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه دادستان نظامی تهران درباره
جاسوسی، دزدی و اعتياد
در نيروی نظامی يك ميليونی ج.ا!
 
 
 
 

 

در طول 20 سال گذشته چند پرونده جاسوسی در سازمان قضايی نيروهای مسلح تشكيل شده، تعدادی جاسوس شناسايی و به مجازات قانونی و شرعی خود رسيده‌اند. هم اكنون نيز دو الی سه پرونده جاسوسی در حال رسيدگی در دادسرا و دادگاه نظامی تهران است.

پرونده های اقتصادی و مالی هم وجود دارد و دادسرا با كمك ضابطان اين پرونده‌ها را رسيدگی می‌كند.

درباره تخلفات در معاملات و امكانات مالی نيروهای مسلح و قراردادهايی كه بسته می‌شوند نيز پرونده‌های نسبتا سنگينی را رسيدگی كرده ايم كه ذكر جزييات آن به مصلحت نيروهای مسلح نبوده و ضرورتی برای اعلام آمار آن نيست.

درمورد انتخابات دوره‌ نهم رياست جمهوری و انبوه افشاگری ها پيرامون نقش حزب پادگانی و فرماندهان سپاه و بسيج دراين انتخابات نيز دادستان نظامی گفت:

پرونده‌هايی دال بر دخالت نيروهای مسلح وجود داشته كه مورد رسيدگی قرار گرفته؛ قسمت عمده آن گزارش‌های فاقد دلائل قانونی بوده و پرونده‌ها در دادسرا مختومه شد. در تعدادی از پرونده‌ها هم دلايل و مداركی مبنی بر مداخله وجود داشته يا احيانا متهمان مرتكب تخريب يا اهانت شده كه مورد رسيدگی قرار گرفته و به دادگاه ارسال شده است. در يكی دو پرونده حكم صادر شده البته اين متهمان در سطح مديران ارشد نيروهای مسلح نبوده بلكه در سطح مديران ميانی نيروهای مسلح يا اعضای عادی هستند.

در گوشه و كنار جمعيت بيش از يك ميليون نفری نيروهای مسلح افرادی هستند كه از موقعيت خود سوءاستفاده كرده باشند. فلسفه دادسرای اختصاصی اين است كه جدی و به موقع و سريع برخورد كرده و ملاحظه‌ای نكند تا مبانی نظم و انضباط حفظ شود.

درباره‌ آمار ورود مواد مخدر به پادگان‌ها و مفاسد اخلاقی دادستان نظامی گفت:

مسائل مواد مخدر و مسائل اخلاقی در نيروهای مسلح به نسبت جمعيت‌شان بسيار كم است، اما منكر اين نيستيم كه وجود دارد.

دادستان نظامی تهران، درباره‌ كيفرخواست پرونده‌ سقوط هواپيمای c-130 و متهمان اين پرونده‌ گفت: نيمی از متهمان اين پرونده نظامی و نيمی ديگر غير نظامی هستند و احتمال اقدام به خرابكاری كاملا منتفی است.

وی در همين مصاحبه منكر تشكلی بنام "لباس شخصی ها" شد و گفت كه چنين واحدی وجود ندارد!

اين درحالی است كه هنوز و همچنان نيروهائی با لباس شخصی و مسلح به بيسيم، خنجر، قمه، پنجه بكس و ديگر ابزار جنگ سرد و گاه گرم ( سلاح بدست) به اجتماعات يورش می برند. آنها را بخشی از تشكيلات "نوپو" (فدائيان رهبر) می دانند.