جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش اشپيگل و يونگه ولت آلمان
دعوت ازمريم رجوی
برای حضوردر پارلمان اتحاديه اروپا
 
 
 
 

 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان خبر و گزارشی را از ديدار اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق با مريم رجوي(عضدانلو) همسر مسعود رجوی در فرانسه منتشر كرد. اين ديدار پس از رفع محدوديت حركت و حضور سياسی مريم رجوی انجام شد. پس از سقوط صدام حسين درعراق و عقب نشينی سازمان مجاهدين خلق از اين كشور، درجريان يك بازبينی پليس فرانسه از خانه ای كه  محل رفت و آمد و اقامت مريم رجوي بود، مقادير زيادی يورو ضبط شد و وی برای تحقيقات بازداشت موقت شد. پس از اين بازداشت موقت، مريم رجوی تا چند روز پيش و بدستور مقامات قضائی و پليس فرانسه حق حضور سياسی در مجامع را نداشت. ديداری كه اشپيگل گزارش كرده، پس از رفع اين محدوديت و در پاريس انجام شد. برخلاف پيش بينی هائی كه پس از رفع محدوديت های مريم رجوی انتشار يافته بود، مسعود رجوی در اين ديدار نيز حضور نداشت و محل اقامت او همچنان نامعلوم است. گرچه تاكنون گزارش های ضد و نقيضی از اقامت او در برخی كشورهای خاورميانه انتشار يافته است.

در اين ديدار مريم رجوی از جمله گفت جمهوری اسلامی بايد سرنگون شود و سر نگونی آن نيز تنها توسط رهبری سازمان مجاهدين ممكن است! بمب اتم در اختيار ديكتاتوری مذهبی حاكم درايران برای جهان خطرناك است.

روز نامه چپگرای يونگه ولت چاپ آلمان نيز نوشت كه برخی اعضاء پارلمان اتحاديه اروپا از رهبری سازمان مجاهدين خلق و از جمله مريم رجوی به شركت در جلسات پارلمان اروپا دعوت كرده اند و بدنبال همين دعوت، قرار است مريم رجوی به عنوان مهمان روز سه شنبه اين هفته در جلسات اين پارلمان شركت كند. گفتگو با اعضا همه فراكسيون های اتحاديه اروپا در اين ديدار پيش بينی شده است.

برخی اعضاء احزاب كمونيست كشورهای اروپائی كه در پارلمان اتحاديه اروپا حضور دارند، با اين دعوت و ملاقات شديدا مخالفت كرده اند.