ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دراعتراض به خودسری های وزيركار
متينگ بزرگ كارگران
قراراست 25 تيرماه برگزار شود
 
 
 
 

 

25 تير يك متينگ كارگری برای حمايت از سازمان تامين اجتماعی و اعلام انزجار از سياست ها و دخالت های وزير كار دولت احمدی نژاد در امور داخلی تشكل های كارگری درتهران برگزار خواهد شد. وزير كار"علينقی جهرمی” سالها در شيراز پيشكار اقتصادی احمدی جنتی دبيرشورای نگهبان بود و مانند غلامحسين الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد از جمله اعضای تيم دفترداران احمدی جنتی است.

دبير كانون عالی شوراها "حيدری” با اعلام اين خبر اضافه كرد كه تقاضای مجوز برای اين متينگ شده است و اميدواريم مسئولين مربوطه همانگونه كه برای اجتماع اول ماه مه مجوز دادند برای اين متينگ نيز مجوز صادر كنند. او نگفت كه در صورت عدم صدور مجوز متينگ اعلام شده برگزار نخواهد شد، اما تصريح كرد‌‏:

در اين تجمع، نمايندگان كارگری به طرح‌‏هايی چون كاهش حق بيمه كارفرمايان كه منجر به تضعيف و ورشكستگی صندوق تامين‌‏اجتماعی می‌‏شود, اعتراض خواهند كرد .

دبير كانون عالی شوراها در پاسخ به اظهارات تازه منتخبان وزير كار در شورای عالی كار و تامين‌‏اجتماعی و اعضای هيات كارگری حاضر در اجلاس بين‌‏المللی كار كه عملكرد نمايندگان واقعی كارگران در اين اجلاس را ظرف سالهای گذشته زير سوال بردند‌‏ گفت‌‏: اين آقايان اول بايد جايگاه قانونی خود را ثابت كنند و چنانچه اين امر محقق شد، آن وقت حق دارند كه نمايندگان واقعی كارگران را مورد خطاب قرار دهند .

وی گفت‌‏: بهترين پاسخ ما به منتخبان وزير كار در مجامع ملی و بين‌‏المللی در خصوص جايگاه قانونی‌‏اشان , موضع‌‏گيری كميته اعتبارنامه های سازمان ILO است كه در مورد صحت و سقم نمايندگان كارگری تشكيك كرده و خواستار پاسخگويی وزارت كار و دولت در اين مورد شده است.
دبير كانون عالی شوراها , گفت‌‏: سوال ما از اين افراد آن است كه در مدتی كه عنوان نمايندگی كارگری را داشته ايد برای رفع مشكلاتی چون قراردادی‌‏ها موقت , دستمزد و بيمه بيكاری كارگران چه كرده‌‏ايد ؟
شما منتخب وزير كار هستيد و جايگاهی در ميان تشكل‌‏های واقعی كارگر نداريد , پس حق نداريد كه نمايندگان واقعی كارگران را مورد خطاب قرار داده و آنان را به پاسخگويی دعوت كنيد .