ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه خبری – مطبوعاتی محسنی‌‏اژه‌‏ای- وزير اطلاعات وامنيت
دست دراز خارجی
از آذربايجان تا خوزستان
از بلوچستان تا كردستان
رامين جهانبگلو می خواست انقلاب مخملی بكند!
موسوی خوئينی نزديك بود
در دام تظاهرات زنان بيفتد
وزير اطلاعات، اطلاعی از تجاوز به يك دختر دانشجو
در بازداشتگاه انتظامی شهر آشتيان نداشت كه بدهد!

 
 
 
 
 

محسنی اژه ای،وزير اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی، سرانجام و پس از طی بازجوئی هائی كه در بازداشتگاه های مخفی سپاه و وزارت اطلاعات و امنيت برای اعتراف گيری انجام می شود، در يك مصاحبه خبری مدعی شد كه "رامين جهانبگلو" به اين جهت دستگير شده كه می خواسته انقلاب مخملی درايران بكند!

او گفت: يكی از راهكارهايی كه آمريكا برای براندازی نه تنها ايران بلكه برخی كشورهای ديگر در آسيانه ميانه دنبال می‌‏كند، انقلاب‌‏های مخملی يا رنگينی است كه موضوع دستگيری رامين جهانبگلو نيز در همين راستاست.

اين مصاحبه در آستانه ملاقات علی لاريجانی دبيرشورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی و "سولانا" همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا انجام شده و دليل اصلی آن و همچنين ادعاهائی كه درآن طرح شده را بايد در طرح موضوع حقوق بشر درايران در اين ديدار دانست.

غلامحسين محسنی اژه‌‏ای، كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل در ماجرای قتل های زنجيره ايست، جای دندانهايش هنوز روی بدن عيسی سحرخيز نماينده مطبوعات در هيات نظارت مطبوعات است و به حكم و قضاوت او شهرداران شكنجه شده و از جمله غلامحسين كرباسچی شهردار وقت تهران زندانی شدند و حكم توقيف روزنامه سلام نيز بدستور او صادر شد، دراين مصاحبه به خبرنگاران، خبرگزاری‌‏ها و شبكه‌‏های تلويزيونی گفت:

جهانبگلو ماموريت يافته بود برای راه انداختن انقلاب مخملی جريان‌‏هايی را درايران همآهنگ كند! برخی امكاناتی در اختيار وی قرار داده شد بود و برخی ارتباط هائی كه داشته، كاملا سازمان يافته بوده و در راستای ماموريتی بود كه ايشان در اين زمينه بازداشت شده است و تحقيقات از او ادامه دارد.

مسحنی اژه‌‏ای، در مورد بازداشت مهندس موسوی‌‏خوئينی دبيركل سازمان "ادوار تحكيم وحدت" نيز گفت:  متاسفانه دشمن توری را باز كرده است و تلاش می‌‏كند برخی افراد را به داخل آن بكشد و تلاش وزارت اطلاعات اين است كه مواردی كه ناخودآگاه برخی افراد در داخل اين تور قرار می‌‏گيرند را به آنها متذكر شود تا آنها را از افتادن در اين تور نجات دهد.

حركتی كه جناب آقای موسوی خوئينی و دوستانشان در ميدان هفت تير انجام دادند، حركت ناصحيحی بود كه خواست دشمن بود. اين حركت از بيرون هدايت می‌‏شد و درعين حال عده‌‏ای می‌‏خواستند اقداماتی انجام دهند كه وزارت اطلاعات با همكاری ساير نهادها و دستگاهها اين حركت را خنثی كرد.