هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  كتاب تازه انتشار درايران
بيگانه ای  
دركنار
ميرزا
كوچك‌‏خان
 
 
 
 

 

"بيگانه‌‏ای در كنار كوچك‌‏خان" نوشته "يان كولارژ" با ترجمه "رضا ميرچهی” در ايران انتشار يافت. نويسنده اين كتاب "يرژی كولارژ" نام دارد و در سالهای نهضت جنگل، مدتی را دركنار ميرزا كوچك خان جنگلی بوده و از نزديك با وی گفتگو كرده است. او بعنوان گزارشگری جوان و كنجكاو – اهل كشوری كه بعدها نامش جمهوری چك شد-  در همين سالها در مناطق مختلف گيلان بسر برده و در ارزيابی خويش از نهضت جنگل، آن را متاثر از انقلاب اكتبر در روسيه می داند. او مدتی را در كنار ميرزا كوچك خان در جنگل های گيلان بسر برده و به همين دليل تصويری كه از اين نهضت و سلوك و رفتار و انديشه های شخص ميرزا كوچك خان ارائه ميدهد خواندنی است و در نوع خود انحصاری.

برخی تصاوير مستند كه فرهنگ و آداب و رسوم منطقه گيلان در آن سالها و همچنين نقل پاره‌‏ای از وقايع مهم قيام جنگل كتاب تازه انتشار يافته درايران را جذاب كرده است.

"بيگانه ای در كنار كوچك‌‏خان" در 1650 نسخه و با قيمت 48500 ريال توسط انتشارات "فرزان روز" منتشر شده است.