ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شيرين عبادی وكالت زنان شاكی را برعهده دارد
تعداد زنان شاكی و مضروب
تظاهرات 22 خرداد به 22 تن رسيد
 
 
 
 

 

شيرين عبادی، از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر در ايران و برنده جايزه صلح نوبل اعلام داشت كه تاكنون شمارى از زنان شركت كننده در تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران كه توسط  پليس زن مضروب شده‌اند، شكايتی به همراه ۲۲ قطعه عكس از صحنه‌هاى ضرب و شتم دريافت داشته كه تسليم دادگاه شده‌است. خانم شيرين عبادى ابراز اميدواری كرد كه قوه قضاييه با بی‌طرفى به عدول پليس از حوزه اختيارات و وظايف قانونی اش رسيدگى كند.

خانم عبادی گفت: تجمع زنان با اجازه حاصله از اصل ۲۷قانون اساسى كاملا قانونى بوده زيرا طبق اين اصل تجمع مسالمت آميز به شرط آن كه توام با حمله اسلحه و مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است. كلمه آزاد اينست كه احتياج به اخذ مجوز نيست. اين تجمع بدون حمل اسلحه بوده.  خوشبختانه هيچ گروه سياسى در ايران نيست كه مسلح باشد. اين تجمع مخل به مبانى اسلام هم نبوده براى اينكه آنچه زنان می خواستند، با تفسير درست از اسلام قابل تحقق وظيفه پليس حفظ حقوق شهروندى و حفظ امنيت است نه ضرب و شتم شهروندان و برهمين اساس هم شكايت كرده ايم. وطيفه پليس حفظ قانون و امنيت است. اگر يك راننده اى خلاف كند و از چراغ قرمز رد شود آيا وظيفه پليس اينست كه راننده را پياده كند و كتك بزند يا اينكه براى او برگ جريمه صادر كند. در هر صورت چه تجمع قانونى چه غيرقانونى بوده باشد، پليس حق حمله و ضرب و شتم را ندارد.  دراين ماجرا عده اى مضروب شده اند و پزشكى قانونى ايراد ضرب را گواهى كرده و عده اى نيز شهادت داده اند كه اين حمله صورت گرفته است. عكس هايى هم از اين تجمع وجود دارد به همراه خبرهاى مخابره شده پرونده اكنون به بازپرسى شعبه سوم دادسراى تهران ارجاع شده است. از شكات و شهود بازجويى شده و عده اى كه آثار ضرب و جرح هنوز در بدن شان بوده، به پزشكى قانونى معرفى شدند و پرونده تشريفات قانونى خود را دارد طى ميكند.  تجمع هشت مارس هم چون مورد حمله پليس و لباس شخصى ها قرار گرفت، شكاياتى ارائه شده كه در حال پيگيری است.