جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

NEW YORKER
اين مقاله بزودی منتشر خواهد شد- ترجمه افسانه نگاهی
حمله زنجيره ای غيراتمی
برای‌كشف اهداف اتمی ايران

700 بندر، کناره و اسكله در طول ساحل خليج
برای قاچاق و استفاده نظامی دراختيار سپاه است
رامسفلد و ديگ چينی مشوق بوش برای حمله وسيع نظامي
 در چارچوب يك طرح ويژه و استفاده وسيع از حمله هوائی اند

دركاخ سفيد اكنون اين طرح در دست بررسی است كه با حمله محدود نظامی به ايران و آغاز واكنش های نظامی ايران، اهداف اتمی جمهوری اسلامی بدست آيد. رهبران جمهوری اسلامی قصد داشتند به رهبر قطر هشدار بدهند كه اين شيخ نشين را تبديل به پايگاه حمله به ايران نكند. اما شيخ قطر قبل از شنيده هشدار رهبران ايران، به آنها اطلاع داد كه امريكا از قطر بعنوان پايگاه برای حمله به ايران استفاده خواهد كرد!
تنها دليل پذيرش گفتگو با ايران توسط ديك چينی و بوش برای از بين بردن انجماد سياسی ميان اين  كشور با چين و روسيه بود، تا از اين طريق بتوانند به اهداف نظامی خود و يا حداقل همراه كردن افكار عمومی جهان دست يابند.

 
 
 
 

 

نشريه نيويركر چاپ آمريكا گزارش خبری مهمی را در سايت خود منتشر كرده كه با توجه به سياست جديد ايالات متحده در قبال ايران حائز اهميت است. اين نشريه سياست جديد امريكا در قبال ايران را قبول مشاركت اين كشور در گفتگوهای هسته ای چين، روسيه و اروپا با ايران ناميده ولی درعين حال مشروط كردن اين مشاركت به تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران را يادآور شده است.

اين نشريه در ادامه سئوال می كند كه آيا كاخ سفيد انتظار داشته است كه ايران اين پيشنهاد -1+5 - را قبول كند، يا اينكه در پشت آن اهداف ديپلماتيكی نهفته است تا به هدف نهايی كاخ سفيد برای حمله نظامی به ايران برسد؟ نيويركربرای يافتن پاسخ به موارد زير اشاره ميكند.

جرج بوش در سخنرانی خود برای قبول حضور در مذاكره با ايران اعلام كرد كه ما خواهان آزادی برای مردم ايران هستيم. او همچنين گفت "حالا سران حكومت ايران شانسهای بسيار روشن و مشخصی برای انتخاب دارند.»

تهديد اعلام نشده ای در نيروی هوايی امريكا وجود دارد كه با تصويب جرج بوش حمله وسيع هوايی به ايران طرح ريزی شده است. بر همين اساس بود كه بسياری از فرماندهان و ژنرالهای بازنشسته امريكا اعلاميه مخالفت با جنگ را صادر كردند.

جرج بوش در سخنرانی ماه ژوئن خود مجددا اعلام كرد كه ايران در كنار برنامه های هسته ای به ظاهر صلح آميز، در حال ساخت بمب است. آنچه موجب مخالفت بعضی از فرماندهان نظامی امريكا با جرج بوش شده است نه اين نقطه نظر بوش در باره ساخت بمب توسط ايران است، بلكه نبود اطلاعات دقيقی است كه ايرانيان طی هيجده سال فعاليت های خود كتمان كرده اند.

ارتش امريكا 700 بندر، کناره و اسكله را در طول خليج فارس شناسايی كرده است كه در اختيار سپاه پاسداران است. اين بنادر و اسكله ها را سپاه پاسداران با هدف قاچاق و سودبری بوجود آورده است، اما در عين حال می تواند بهره وری نظامی نيز داشته باشند.

هنوز استفاده از سلاح هسته ای عليه ايران با احساس بدی در ارتش امريكا روبروست. رامسفلد بيشتر روی طرح عمليات ويژه خود اصرار می وزرد . او تلاش دارد ارتش را براساس اين ايده كه جنگ های آينده با استفاده از نيروی هوايی به پيروزی خواهد رسيد متحول كند.

نيويركر سفر رهبران قطر به ايران را در همين ارتباط می داند و می نويسد شيخ قطر قبل از اينكه پيام تهديد آميزی از ايران دريافت كند احتمالا استفاده امريكا از قطر بعنوان ستاد فرماندهی نيروی هوايی امريكا در جنگ احتمالی عليه ايران را به گوش مقامات ايرانی رسانده است.  

نيروی هوايی ما اكنون طرح بمباران ايران با سيستم حساسی را ارائه كرده است كه در آن يك بمباران زنجيره ای با هدايت كننده حساس صورت می گيرد. ارتش امريكا مدعی است كه اين سيستم حمله باندازه قدرت تخريب بمب هسته ای می تواند عمل كند. از آنجا كه امريكا امكانات زمينی نمی تواند برای جنگ با ايران فراهم كند، رامسفلد و ديك چينی روی حمله گسترده هوايی عليه ايران تاكيد می كنند.

نيويركر از قول يك مقام سابق كنگره امريكا می نويسد كه تنها دليل پذيرش گفتگو با ايران توسط ديك چينی و بوش به خاطرازبين بردن انجماد سياسی اين كشوربا چين و روسيه درمورد مسئله ايران بوده است. تا از اين طريق بتوانند به اهداف نظامی خود و يا حداقل همراه كردن افكار عمومی جهان دست يابند.

نيويركر نتيجه گيری می كند كه اگر تاكتيك امريكا برای مذاكرات با ناكامی مواجه شود، مطمئنا كاخ سفيد تصميم به عمليات نظامی عليه ايران خواهد گرفت و آنگاه ژنرالها فقط دستورات را اجرا می كنند. در همين حال اين نشريه می افزايد برخی مقامات راه ميانه ای را هم مد نظر دارند. بدين شكل كه امريكا می تواند با انجام برخی عمليات محدود نظامی در ايران شواهد لازم در باره اهداف اتمی ايران بدست آيد.

نيويركر در پايان از قول يك دبپلمات اروپايی می نويسد كه حكومت ايران حكومتی است كه اولين و مهمترين هدفش حفظ بقا خودش است. اگراين بقا تهديد شود آنگاه حكومت ايران برای حفظ خود حاضربه هركاری از جمله عقب نشينی نيز خواهد بود.

اين مقاله با عنوان " آخرين موضع" در سايت اينترنتی نيويوركر منتشر شده و قرار است در شماره آينده اين مجله در تاريخ 10/7/2006 چاپ شود.