ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كنكور در دانشگاه اصفهان
مخالفان، از خارج سالن كنكور
سوسك زيرپای دختران رها كردند

 
 
 
 
 

نحوه برگزاری كنكور رشته فنی- رياضی دانشكده علوم پزشكی اصفهان كه به يكی از خواندنی ترين بحث های دانشگاهی در روزهای اخير تبديل شده بود، سرانجام به يك شكايت حقوقی ختم شد. درجريان برگزاری اين كنكور، محافلی كه مخالف ورود دختران نخبه رياضی كشور به دانشگاه بوده اند، برای رسيدن به اين هدف خود تعدادی سوسك و موش در سالن برگزاری كنكور رها كردند! اين وضع باعث ترس و حتی گريه و اعتراض دختران شده و نتوانسته اند به سئوالات با دقت پاسخ بدهند.

حسن كامران كه از اصفهان به مجلس هفتم برده شده است در همين ارتباط گفت:

 روز شنبه، در ملاقات مردمی‌ای كه داشتم تعدادی از كنكوری‌های خانم به همراه والدينشان با عصبانيت به اينجانب رجوع كردند و نسبت به نحوه برگزاری آزمون رشته فنی – رياضی در مكان دانشكده علوم پزشكی اصفهان اعتراض كردند.

داوطلبان معترض از نخبگان و دانش‌آموزان رياضی كشور بوده‌اند. آنها، همچنين معترض بودند كه تعدادی از داوطلبان موبايل همراه داشته اند و از اين طريق اطلاعات برای پر كردن ورقه خود دريافت می كرده اند. درحاليكه بردن موبايل در جلسات امتحانی ممنوع است.

دختران هر اندازه به اين وضع در سر جلسه امتحان اعتراض كرده اند گوش كسی بدهكار نبوده است و هيچ مسئولی به آنها پاسخ نداده است.

خانم‌ها گفته اند كه در محل آزمون سوسك مشاهده كرده‌اند و در مجموع وضعيت برگزاری آزمون بسيار نامطلوب بوده و آنان را با استرس شديد مواجه بوده اند، به گونه‌ای كه برخی داوطلبان به گريه افتاده‌اند.

والدين داوطلبان معترض معتقد بودند كه حق فرزندانشان ضايع شده و به رغم اينكه از تيزهوشان كشور بوده‌اند به خاطر شرايط نامطلوب نحوه برگزاری آزمون نتوانسته‌اند به خوبی به سئوالات پاسخ بدهند.

در اين ارتباط شكايتی هم به ديوان عالی كشور شده است. شائبه تقلب (موبايل در دست عده ای از داوطلبان) را به اذهان متبادر می‌كند.