جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پشت جبهه ايران سركوب می شود
جنگ و جنايت درغزه
در پناه جنجال اتمی ايران
 
 
 
 

 

يورش ادامه دار نظامی اسرائيل به غزه و دستگيری رهبران حماس و اعضای دولت خودگران فلسطين، در عمل يورش به پشت جبهه جمهوری اسلامی در مرزهای اسرائيل ارزيابی شده است. اسرائيل با اين بهانه كه جمهوری اسلامی حماس را برای روزهای حمله به ايران ذخيره كرده، به غزه حمله ور شده و ربوده شدن يك سرباز اسرائيل در واقع بهانه ايست كه احتمالا سازمان های اطلاعاتی اسرائيل خود در پشت آن قرار دارند. اخطار امنيتی به مطبوعات داخل كشور برای نپرداختن گسترده به اين حمله و جلوگيری از پخش فيلم ها و گزارش های خبری اين يورش از سيمای جمهوری اسلامی در روزهای اخير نشان دهنده آنست كه مقامات ايران اطلاع دارند كه هر نوع حمايتی از حماس در لحظه كنونی عملا به ضرر آنست زيرا به اتهام همين حمايت و رابطه اسرائيل به حماس حمله ور شده است.

از سوی ديگر، به تهران ندا داده شده است كه اگر اسرائيل از جانب حماس و لبنان آسوده خاطر شود، از فشار خود برای حمله نظامی به ايران خواهد كاست.

هريك از اين اخبار و تحليل ها، درصورت صحت نشان دهنده بازی بزرگی است كه در خاورميانه جريان دارد و ايران دركانون آنست. قطع دست ايران در كنار مرزهای اسرائيل نكته ای نيست كه رهبران جمهوری اسلامی اهميت آن را ندانند. بنابراين سكوت آنها، ناشی از ضرورت از سر گذراندن شرايط بحرانی كنونی است. هرچند به قيمت سقوط و يا تضعيف و يا تسليم حماس و حتی همكاری آن با اسرائيل تمام شود.