جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلام نتيجه يك نظرسنجی
چاوز و كاسترو
دو رهبر محبوب امريكای لاتين

 
 
 
 
 

خبرگزاری های جهان گزارش دادند كه بموجب آخرين نظرسنجی انجام شده بين‌‏المللی نشان می‌‏دهد كه رئيس‌‏جمهوری ونزوئلا در آمريكای ‌‏لاتين به مطرح ترين رهبر منطقه تبديل شده است.

مجمع تحقيقات بازارها و مشاوره آمريكای‌‏لاتين اعلام داشت كه هوگو چاوز در بين مردم اكوادور بيشترين محبوبيت را دارد، به طوری كه مديران ميزان حمايت مردم اكوادور از چاوز 1/80 درصد و در بين مردم ونزوئلا 9/68 درصد است. كمترين ميزان حمايت از چاوز در آمريكا و مكزيك است به طوری كه وی در آمريكا 3/21 درصد و در مكزيك 8/22 درصد حامی دارد. همچنين محبوبيت فيدل كاسترو در اكوادور  9/66 درصد است.