ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شيرين عبادی:
لس آنجلسی ها جنگ می خواهند
و از حرف های من خوششان نمی آيد
حكومت می خواهد كانون های غير دولتی، مثل دواير دولتی عمل كنند!
هيچ اعترافی در زندان، اعتبار حقوقی درجهان ندارد

 
 
 
 
 

شيرين عبادی بنيانگذار كانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، با حضور در دفتر "ادوار تحكيم وحدت" همدردی خود را با فعالان اين سازمان و در ارتباط با بازداشت مهندس موسوی خوئينی دبيركل اين سازمان اعلام داشت. وی در جريان همين حضور گفت:

روزگاری خودم به دليل پيگيری پرونده 18 تير و كشته شدن يك جوان در اين حادثه، در همان بندی كه امروز موسوی در آن به سر می‌‏برد، بودم. موسوی‌‏خوئينی آن زمان نماينده مجلس بود و بسيار دنبال اين پرونده بود و برای اجرای عدالت تلاش كرد.

موسوی خوئينی و حسين انصاری‌‏راد در مجلس ششم مرجع و پناهگاهی برای زندانيان شده بودند و شايد به همين دليل در انتخابات بعدی رد صلاحيت شدند.

اميدوارم هرچه زودتر موسوی‌‏خوئيني, ياشار قارجار، عابد توانچه, ناصر زرافشان, اسانلو و تمامی افرادی كه به خاطر بيان نظر و طلب حقوق خود در زندانند آزاد شوند.

يك كشور دارای نظام دموكراتيك است وقتی زندانی سياسی ندارد. برای كشور ما بسيار منفی است كه بگويد زندانی سياسی دارد.

اگر نهادهای مدنی كه پيوسته با مخالفت رژيم ديكتاتوری صدام حسين در عراق روبرو بودند شكل گرفته بودند، امروز امنيت اين كشور تامين می‌‏شود، حتی اگر نيروهای آمريكايی از آن بيرون بروند. در جامعه‌‏ای كه به دليل ثروتش مورد طمع بيگانگان است، اگر نهادهای مدنی شكل نگيرند، مردم نمی‌‏توانند از آن جامعه دفاع كنند؛ تاسيس نهادهای مدنی مهمترين ضامن ثبات يك كشور و كوتاه كردن دست بيگانگان است. در ايران اگر قرار باشد نهاد مدنی به وجود بيايد، اول وزارت كشور می‌‏گويد بايد اساسنامه را من تاييد كنم، بعد بايد صلاحيت سياسی موسسان آن نهاد تاييد شود و بعد هم می‌‏گويند هر كاری می‌‏خواهيد بكنيد بايد به ما بگوييد، اين ديگر نهاد مدنی نيست و بايد اسمش را اداره دولتی گذاشت.

دموكراسی حادثه‌‏ای نيست كه يك شبه اتفاق افتد و كالا نيست كه از بيرون وارد شود، اما اگر نهادهای مدنی در كشور شكل نگيرند، دودش به چشم همه می‌‏رود.

وقتی زندانی‌‏ای كه در سلول انفرادی به سر می‌‏برد و ارتباطی با خانواده و وكيلش ندارد، اعتراف می‌‏كند، همه دنيا می‌‏داند كه اين اعتراف معتبر نيست و می‌‏گويد اين فرد در وضعيت روحی و شرايط خاص اين حرف‌‏ها را زده است.

چند سال پيش من را سه بار به دليل اعتراف يك پيرمرد 70 ساله‌‏ای كه بعنوان جاسوس در زندان و  تحت فشار بود، احضار كردند. گفتم بگذاريد اين پيرمرد از زندان بيرون بيايد، آن گاه اگر در حضور خانواده و وكيلش اين حرف را زد، من قبول می‌‏كنم.

بهترين راه مقابله با دشمنان خارجی اين است كه نهادهای مدنی را در كشورمان تقويت كنيم اما متاسفانه برعكس عمل می‌‏كنيم.

 

شيرين عبادی در بخش ديگری از سخنان خود، ضمن برشمردن ناديدن گرفته شدن حق زنان در قوانين ايران و تبعيض های موجود ميان زنان و مردان، اشاره به خطر جنگ، خواب و خيال های سلطنت طلب ها درامريكا و اوضاع اقتصادی كشور كرده و گفت:

بيش از 10 ميليون ايرانی زيرخط فقر زندگی می‌‏كنند و اين برای كشور ثروتمندی مثل ايران نشان‌‏دهنده وجود فساد مالی، اداری و برنامه‌‏ريزی غلط اقتصادی است. اگر حكومتی نيازهای مردمش را برآورده نكند، خلاف حقوق بشر عمل كرده است، درصد بالای بيكاری و دستمزدهای پايين در ايران برخلاف حقوق بشر است.

در صلح مردم می‌‏توانند مطالباتشان را از حكومت بخواهند اما در جنگ اين مطالبات متولی ندارد و مردم خواسته‌‏هايشان را فراموش می‌‏كنند، چون مساله‌‏شان مرگ و زندگی است.

من به حكومت انتقاد دارم اما با جنگ عليه ايران مخالفم. يك عده لس‌‏آنجلسی كه امكانات و راديو و تلويزيون در اختيار دارند، از اين حرف‌‏ها خوششان نمی‌‏آيد، چون چاره را در جنگ می‌‏بينند.