ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 سرلشكر فیروزآبادی و علی جنتی
نزدیك بود بروند، اما حالا می‌مانند!
جدال سیاسی سرداران سپاه
پشت خبر بازداشت سردبیر"فردا"

 
 
 
 
 

سرلشكر فيروزآبادی در يك مانور سياسی- امنيتی فعلا بر سر پست رياست ستاد نيروهای مسلح جمهوری اسلامی باقی ماند. هيچكس نمی داند دقيقا در بيت رهبری و در مذاكرات و ديدارهای رهبر و شورای فرماندهان سپاه كه يك سياست جنگی- اتمی را به كشور تحميل و يكی از كارگزاران خود را رئيس جمهور كرده اند چه می‌گذرد اما در حاشيه يك خبر به ظاهر امنيتی می‌توان تا حدودی حدس زد چه خبر است.

سايت فردا كه گروهی از افراد سپاه پشت آن قرار دارند و احمدی سليمی نمی‌‌ن - از جمله دارندگان ارتباط با بيت رهبری - نيز به نوعی با آن در ارتباط است، در روزهای گذشته دو خبر منتشر كرد. ابتدا خبر بركناری علی جنتی پسر احمدی جنتی دبيرشورای نگهبان كه با خط و ربط پدرش می‌گويند همآهنگ نيست و با رئيس جمهوری نيز آبش در يك جوی نمی رود و خبر دوم بركناری سرلشكر فيروز آبادی. در اينكه، پشت صحنه در باره اين دو بركناری خبرهائی بوده ترديد نيست، اما دراين هم ترديد نيست كه با اعلام و انتشار آنها عملا اين بركناری را تا مدتی و يا شايد تا مدت ها ناممكن ساختند.

قضيه وقتی خوب پخش شد كه سردبير سايت فردا را نيز موقتا بازداشت و با قرار وثيقه آزاد كردند و همين بازداشت و رهائی و اعلام دليل آن(انتشار خبر بركناری چند مقام مهم) برای توقف و يا لغو موقت اين بركناری ها كافی بود. آنها كه در شورای فرماندهی سپاه نقش آفرين اند  يا يك ضربه زدند و يا يك ضربه خوردند. فعلا بازی اصلی در جمهوری اسلامی در زمين نظامی ها و اتمی هاست!