ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پشت صحنه چه خبراست؟
حمايت دبيرکل حزب الله ايران از هاشمی، کروبی و ميرحسين موسوی!
احمد جنتی موقتا از نماز جمعه کنار رفت

 
 
 
 
 

 

احمد جنتی نماز جمعه ديروز تهران خواند. او دراين نماز، برخلاف دفعات گذشته در باره مسائل اتمی اين حرفی نزد و در اين امور دخالت نکرد. مهم ترين نکته در نماز جمعه ديروز جنتی خداحافظی موقت او با نماز جمعه بود. او گفت که تا آغاز ماه رجب در نماز جمعه تهران حضور نخواهد يافت و خطبه نخواهد خواند. او دليل اين کناره گيری موقت را اعلام نداشت اما حدس زده می‌شود که از او خواسته شده يا درباره مسائل اتمی حرفی نزند و يا نماز نخواند. ظاهرا وی پيشنهاد دوم را پذيرفته است. او در نماز جمعه ديروز برای فرمان نقض اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر سنگ تمام گذاشت و آن را( خصوصی سازی همه جانبه) بهترين راه حل برای برقراری عدالت اعلام داشت!!

درخبر ديگری، آيت الله خرازی دبيرکل حزب الله ايران و عضو شورای نگهبان با شورای شهر تهران و شهرداری تهران با هدف آشتی دادن آنها با يکديگر ديدار مشترک کرده و از آنها خواست با هم کنار بيآيند. نکته مهم دراين ديدار نظری است که وی در اين ديدار و در جمع شورای شهر و شهردار در باره هاشمی رفسنجانی، کروبی و ميرحسين موسوی داد. او آنها را از چهره های ماندگار در صحنه سياسی جمهوری اسلامی اعلام داشته و از همگان خواست تا احترام آنها را نگهدارند!