ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وقت بيش از هر زمانی، درايران به طلا تبديل شده!
بازی موش و گربه اتمی
برای از سر گذراندن اجلاس گروه 8

 
 
 
 
 

در يك محاسبه سرانگشتی، رهبر جمهوری اسلامی كه هدايت پرونده اتمی ايران را برعهده دارد، طرحی را با هدف جلوگيری از هر گونه تصميم قطعی عليه ايران در جلسه سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان تهيه كرده كه دربازی موش و گربه بين علی لاريجانی و سولانا( دبيرشورای امنيت ملی جمهوری اسلامی و همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا) پيش برده می‌شود. از روز آشكارتر است كه اين طرح در كليات خود برای همگان آشناست و به همين دليل بازگوئی صريح آن نه بر بار سياسی اين بازی می‌افزايد و نه كم می‌كند. حتی می‌توان اينگونه نيز گمان برد كه برخی كشورهای اروپائی نيز دراين بازی شريك شده اند و آن را به سود مناسبات اقتصادی خويش با ايران و نوعی مقابله با خيز بلند امريكا برای سلطه بيشتر براروپا يافته اند.

ديدار لاريجانی- سولانا به بهانه خطر ترور او در بروكسل (به ادعای خبرگزاری رسمی ايران "ايرنا") عقب افتاد. درآستانه اين ديدار، يكباره همسر مسعود رجوی از حصر خانگی آزاد شد و بلافاصله برای سخنرانی و ديدار به پارلمان اروپا نيز دعوت شد! بهانه لغو سفر لاريجانی به بروكسل عملا فراهم شد: خطر ترور (حادثه ای كه اساسا محلی از اعراب ندارد) و اعتراض به اين حضور در پارلمان اروپا!

با اين بازی، لغو سفر لاريجانی به بروكسل بهانه ای غير از آماده نبودن پاسخ ايران به طرح 1+5 يافت! يعنی همان وقت و زمانی كه جمهوری اسلامی در طرح خود برای فلج كردن اجلاس 8 كشور بزرگ سرمايه داری بدان نياز دارد.

بدين ترتيب، اولين ديدار رسمی لاريجانی با سولانا به 11 ژوئيه موكول شد.(5 شنبه گذشته بر سر راه سفر به اسپانيا نيز ديداری بين لاريجانی و سولانا انجام شد كه ظاهرا ديداری غير رسمی و رايزنی بوده است!)

چهار روز پس از ديدار لاريجانی و سولانا، يعنی 15 ژوئيه اجلاس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری با دستور كار"ايران اتمی” قرار است در سن پترزبورگ تشكيل شود. با توجه به پيش بينی های امنيتی بسيار بعيد به نظر می‌رسد كه تاريج برگزاری اين اجلاس را بتوان جابجا كرد و ايران نيز طرح بازی با زمان را با همين آگاهی تنظيم كرده است.

حرف های لاريجانی در ديدار 11 ژوئين به اجلاس سران 8 كشور برده خواهد شد و زمينه های واكنش در برابر آن نيز قرار است در ديدار مجدد با لاريجانی باطلاع او رسانده شود. يعنی در وسط اجلاس سران 8 كشور( 17 يا 18 ژوئين، روز سوم يا چهارم اين اجلاس) لاريجانی يكبار ديگر با سولانا در بروكسل ملاقات خواهد كرد تا زمينه تصميمات و مذاكرات سران 8 كشور را بدست آورده و آن را فورا با خود به تهران ببرد.

دو احتمال دراينجا مطرح است:

1-  ايران زمينه را برای اتخاذ تصميمات تند عليه خود ناممكن بداند، كه دراينصورت ديدار سوم لاريجانی- سولانا تا بعد از اجلاس سران به عقب انداخته خواهد شد.

2-  زمينه را خطرناك ارزيابی كرده و موافقت مشروط خود را با توقف غنی سازی اعلام داشته، اما نياز به مذاكرات بر سر جزئيات را طرح كند كه عملا، باز هم يعنی خريد زمان.

پشت اين طرح جدال توام با فشارهای بسيار سنگين سياسی و نظامی در حاكميت جمهوری اسلامی خفته است كه همه ناظران سياسی تهران معتقدند تا پايان ماه ژوئيه اين جدال ها آشكارتر جلوه خواهد كرد. شايد كشاكشی كه بر سر بركناری و يا ماندگار شدن رئيس ستاد نيروهای مسلح در روزهای اخير راه افتاد از نمونه های آن باشد. (درهمين شماره می‌خوانيد)