ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

زندانيان سياسی را آزاد كنيد
اعتصاب غذای سياسی درايران
همزمان با اجلاس سران گروه 8

 
 
 
 
 

 160 تن از ستم ديدگان و فعالان سياسی - فرهنگی كشور طی فراخوانی برای آزادی زندانيان سياسی در ايران از پيشنهاد اكبر گنجی برای يك اعتصاب اعتراضی حمايت كردند. دراين حمايت نامه آمده است:


ما امضا كنندگان اين فراخوان نگرانی و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سركوب مخالفين سياسی، بازداشت و در بند كشيدن آنان، پپگرد فعالين نهاد های مدنی، حمله به تجمعات اعتراضی مردم در آذربايجان و به زنان، دانشجويان و كارگران در تهران و ديگر نقاط كشور اعلام می‌كنيم.

ما بويژه خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط آقايان منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكای شركت واحد، رامين جهانبگلو استاد دانشگاه و انديشمند سرشناس كشورمان و آقای موسوی خوئينی از مدافعان حقوق و آزادی های سياسی و مدنی و ديگر بازداشت شدگان دوره اخير هستيم.

ما ضمن استقبال از پيشنهاد آقای اكبر گنجی (برای اعتصاب غذای سياسی) كه مورد استقبال خانم سيمين بهبهانی و بخش بزرگی از فعالان سياسی فرهنگی كشور قرار گرفته است اعلام می‌كنيم:

در صورتی كه به خواست آزادی فوری اين افراد اقدام نشود، روز های جمعه، شنبه و يكشنبه ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ تير ماه برابر با ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ژوئيه را روز كارزار عمومی برای آزادی آنان اعلام نموده و از همه هموطنان در ايران و سراسر جهان می‌خواهيم كه به هر طريق ممكن از اعتصاب غذا تا تجمع و تحصن و ... حمايت خود از اين خواست همگانی را اعلام نمايند.

برای امضا متن لطفا نام و نام خانوادگی خود را باين آدرس ارسال نماييد

azady_zendanian_siasi@yahoo.de


اسامی امضا كنندگان


١. آشوری، داريوش
٢. آذركلاه، همومن
٣. آزاد، آينده
٤. آزاد، علی‌اكبر
٥. آصفی، سهيل
٦. احسانی پور، مهرداد
٧. احمدزاده، حميد
٨. احمدزاده، مستوره
٩. احمدی، فريدون
١٠. ارس، كمال
١١. اسدی جمشيد
١٢. اسدی، حسين
١٣. اشتهارد، پروين
١٤. اشكوری، احمد
١٥. اعظمی، محمد
١٦. اعظمی، مهران
١٧. افتخاری، بيژن
١٨. افشار، سيمين
١٩. افشاری، علي
٢٠. اقتداری، گودرز
٢١. اكبری، محمدتقي
٢٢. امجدی، نسترن
٢٣. اميدوار، ميهن
٢٤. اميرخسروی، بابك
٢٥. اميری، كامران
٢٦. امينی، بهمن
٢٧. امينی، مهدي
٢٨. انصاری، وهاب
٢٩. اولاداعظمی، نيكروز
٣٠. باقرپور، دانش
٣١. بامير، زيور
٣٢. براتی، مهران
٣٣. برزن‌جاه، محمد
٣٤. برقعی، محمد
٣٥. بُرهان، ارژنگ
٣٦. بصيری، نسرين
٣٧. بقائی، فريبرز
٣٨. بهرامی، محمد
٣٩. بيگدلی، بهرام
٤٠. پرزين، حبيب
٤١. پزشك، محمد
٤٢. پورنقوی، علي
٤٣. پيرزاده، بيژن
٤٤. تابان، فؤاد
٤٥. تبريزی، جواد
٤٦. تقوی بيات، منوچهر
٤٧. تقوی، گوهر
٤٨. توكلی، كيانوش
٤٩. تهرانی، شهرام
٥٠. جاويد، علي
٥١. جاويد، ف.
٥٢. جزنی، ميهن
٥٣. جعفری، حسن
٥٤. جعفری، عاطفه
٥٥. جنتی عطائی، آرش
٥٦. جواهری، فرزاد
٥٧. جوشنی، رضا
٥٨. چرندابی، رضا
٥٩. حسين‌خواه، مريم
٦٠. حسينی، جعفر
٦١. حسينی، شاهو
٦٢. حكمت، بيژن
٦٣. خان‌بابا تهرانی، مهدي
٦٤. خليق، بهروز
٦٥. خيرابی، ناهيد
٦٦. درويش‌پور، مهراد
٦٧. درهمی، سيدسعيد
٦٨. دريامج، نيما
٦٩. دوانلو، فرشته
٧٠. دوستدار، اكبر
٧١. دهكردی، احسان
٧٢. رئيسی، شاهرخ
٧٣. راستی، مهشيد
٧٤. رهنما، سعيد
٧٥. رحمانيان، بيژن
٧٦. رضائی، بيژن
٧٧. روحی، فرهاد
٧٨. زركاری، نادر
٧٩. زرگريان، اسماعيل
٨٠. زهتاب، حسن
٨١. زهتاب، مليحه
٨٢. سالكی، منوچهر
٨٣. سحرخيز، منصور
٨٤. سطوت، مريم
٨٥. سلامی، گيتي
٨٦. سلطانی، سيامك
٨٧. سورن، بهروز
٨٨. سياوش‌پور، فرود
٨٩. شاكری، علي
٩٠. شالگونی، جلال
٩١. شام بياتی، كريم
٩٢. شاهمرادی، بيژن
٩٣. شريعتمداری، حسن
٩٤. شكرآبی، اردلان
٩٥. صالح پور، شهلا
٩٦. صبور، سياوش
٩٧. صدر، حميد
٩٨. طاهری‌پور، جمشيد
٩٩. طهماسبی، جمشيد
١٠٠. عابدی، ضياء
١٠١. عارف، پيمان
١٠٢. عبدالهی، خسرو
١٠٣. عابدی‌پور، ضياء
١٠٤. عظيمی، فرزانه
١٠٥. علامه زاده، رضا
١٠٦. علمداری، كاظم
١٠٧. علوی، حسين
١٠٨. علی‌عباسی، جعفر
١٠٩. عماری، مناف
١١٠. فانی يزدی، رضا
١١١. فتاپور، مهدي
١١٢. فتحی، مسعود
١١٣. فدايی، بهزاد
١١٤. فرجاد، فرهاد
١١٥. فرجی، سياوش
١١٦. فريد، شهلا
١١٧. فهيمی‌فر، هادي
١١٨. فيضی، شهاب
١١٩. قاسمی، كبري
١٢٠. قربانی، يدي
١٢١. قريشی، رضا
١٢٢. قريشی، فيروز
١٢٣. قهرمانی، مصطفي
١٢٤. كاخساز، ناصر
١٢٥. كارگر، صادق
١٢٦. كرمانی، ساتراپ
١٢٧. كريمی دره‌شوری، رضا
١٢٨. كريمی، بهزاد
١٢٩. كشتگر، علي
١٣٠. گنج‌بخش، امير
١٣١. گوهرزاد، رضا
١٣٢. لقمانی، معصومه
١٣٣. ليماكشی، مزدك
١٣٤. ماسالی، حسن
١٣٥. ماكويی، همايون
١٣٦. محجوبی، علي
١٣٧. محمدی، مليحه
١٣٨. مختاری، علي
١٣٩. مغيثی، هايده
١٤٠. مرادی، داريوش
١٤١. مرعشی، منيژه
١٤٢. مسعودی، جعفر
١٤٣. مظفری، كاوه
١٤٤. ملك محمدی، امين
١٤٥. مهمنش، همايون
١٤٦. ميرفخرائی، مهران
١٤٧. نارنجی، حجت
١٤٨. ناطقی، الناز
١٤٩. ناظم، احمد
١٥٠. نجاتی، احمد
١٥١. نژاد، محسن
١٥٢. نصرتی، اصغر
١٥٣. نقويان، جلال
١٥٤. نگهدار، فرخ
١٥٥. نماپور، فرخ
١٥٦. نوائيان، داوود
١٥٧. نعمانی، فرهاد
١٥٨. نويدی، پرويز
١٥٩. نيكزاد، فريار
١٦٠. نيكفر، محمدرضا
١٦١. همايون، هما