جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هفته نامه اشپيگل
آريش های جديد جنگی- اتمی
 در خليج فارس و دريای عمان

 
 
 
 
 

ناو هواپيما براتمی اينترپرايس آمريكا به آرامی در حال جابجائی در دريای عمان و ورود به خليج فارس است. اين ناو در اوائل ماه ژوئن سال جاری به بهانه چند مانوردر منطقه مستقر شد. از آن زمان تاكنون 5 كشتی جنگی امريكائی نيز به آن پيوسته اند. نيرو های نظامی جمهوری اسلامی، اين مهمان نا‌خوانده را تهديدی جدی عليه مراكز اتمی و نظامی خود تفسير كرده اند و به همين دليل نيز آشكارا و پياپی سرگرم تجديد آرايش های نظامی اند. نيرو های پاسدار با انجام مانور هائی مختلف می‌كوشند تا توسط قايق های كوچك توپ دار مانع عمليات نظامی احتمالی اين ناو و كشتی های جنگی همراه آن شوند. رادارهای اين ناو 93000 عملا رادار های مراكز نظامی جمهوری اسلامی را در نزديكی بندر عباس دچار اختلال كرده اند. همه نگرانی آنست كه اگر مذاكرات شش عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل و ايران به نتيجه مثبتی نرسد، اين كشتی های وارد برخی عمليات جنگی شوند. حضور اين كشتی های پيامی جدی و تهديد آميز به رهبران جمهوری اسلامی است تا از غنی سازی اورانيوم و توليد بمب هسته ای  چشم پوشی كنند و فضا را در عمل، نه در حرف، برای بازرسی بازرسان سازمان انرژی اتمی سازمان ملل بگشايند.