جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سیمور هرش با نویس دویچلند
1000 هدف برای بمباران
ایران در نظر گرفته شده

 
 
 
 
 

سیمور هرش روزنامه نگار معروف امریكائی كه در آستانه تشكیل جلسه سران 8 كشور، بار دیگر به یك منبع خبر و تفسیر رویدادهای محتمل در ارتباط با ایران تبدیل شده، بدنبال مصاحبه با "بی بی‌سی" در مصاحبه با روزنامه چپ گرای نویس دویچلند آلمان نیز مصاحبه كرد. او در بخشی از مصاحبه خود در باره حمله احتمالی امریكا به ایران گفت:

درباره حمله نظامی امریكا به ایران در دستگاه رهبری امریكا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مثلا ستاد رهبری ارتش با این كه برای حمله به ایران اعلام آمادگی كرده، به كاخ سفید نیز درباره پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ احتمالی هشدار داده است. از طرف دیگر نیروی هوائی صد در صد با بمباران ایران موافق است و بیش از 1000 هدف كه به اعتقاد و اطلاعات داده شده به من، این اهداف بیش از اینها هستند را درنظر گرفته است.

هرش در قسمت دیگری از مصاحبه خود می‌گوید:

در عین حال نگرانی از اینجا تشدید می‌شود كه حمله مستقیم به پایگاه های نظامی امریكا از طرف ایران انجام نگیرد، بلكه همانطور كه طراحان نظامی معتقدند سپاه پاسداران حمله به منافع نفتی امریكا در خلیج فارس را آغاز كند كه دراینصورت افزایش قیمت نفت به بشكه ای 200 دلار خواهد رسید.