هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جشنواره فيلم
تهمينه ميلانی
می آيد به كلن

 
 
 
 
 

در شهر كلن واقع در مركز آلمان در مهرماه يك جشنواره سينمائی گشايش می‌يابد. قرار است تهمينه ميلانی كارگردان زن ايران دراين جشنواره بعنوان داور حضور يابد. او سال گذشته در جشنواره فيلم كلكته نيز به عنوان داور حضور يافت. تاكنون علاوه بر كيارستمی و ميلانی، مخملباف نيز از جمله داوران بين المللی جشنواره های فيلم جهانی بوده است.

اخيرا و درديدار فيلمسازان با رهبر جمهوری اسلامی، تهمينه ميلانی كه او نيز در اين جمع حضور داشت، نقطه نظرات صريحی را پيرامون مشكل كار فيلم سازی در ايران مطرح ساخت كه شايع است برای رهبر خوش آينده نبوده و همين نكته را به برگزار كنندگان و سازمان دهندگان آن ديدار بيان كرده است.