ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدارها و مذاكرات لاريجانی  
پيام های ايران و امريكا
از دو سوی پل سوئيس

 
 
 
 
 

علی لاريجانی كه در اروپا بسر می‌برد و قرار است روز سه شنبه به "سولانا" همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا پيرامون طرح 1+5 گفتگو كند، راهی سوئيس (رابط ايران و امريكا) شد و با معاون رييس جمهور و وزير امور خارجه اين كشور گفتگو كرد.

از جانب مقامات سوئيس، اين ملاقات و مذاكره پيرامون مسائل اتمی ايران اعلام شد.

خبرگزاری فرانسه اعلام داشت، كه سوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران است و نقش پل ارتباطی بين تهران و واشنگتن را از سال 1980 تاكنون دارد.

وزارت امور خارجه سوئيس درباره اين ديدار و مذاكره اعلام داشت كه كشور از گفتگو ميان ايران و امريكا حمايت می‌كند و در صورت درخواست ايران دراين زمينه، حاضر به فراهم ساختن زمينه های لازم آن است!

 همين خبرگزاری گزارش داد كه مقامات سوئيسی حاضر به دادن اطلاعات بيشتری در باره ملاقات و مذاكرات لاريجانی در سوئيس نيستند. پيش از لاريجانی، وزيرخارجه سوئيس با منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی در پايتخت سوئيس "برن" ملاقات و مذاكره كرده بود. درباره جزئيات آن مذاكرات نيز خبری منتشر نشده است.

شتاب در مذاكرات و رايزنی ها از جانب ايران، آشكار درارتباط است با اجلاس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان كه 15 ژوئيه در سن پترزبورگ روسيه و با دستور كار "مسائل اتمی ايران" آغاز خواهد شد.

 

با آنكه درايران پيرامون مضمون اين ملاقات ها و مذاكرات خبری منتشر نمی شود، در سوئيس كه سانسور مطبوعات و جلوگيری از انتشار اخبار ناممكن است، وزارت خارجه اين كشور خود رسما يك بيانيه منتشر ساخته و دراختيار مطبوعات قرار داد. در اين بيانيه تاكيد شده است كه مذاكرات لاريجانی در سوئيس پيرامون مسائل اتمی ايران و برخی ديدگاه های اين كشور پيرامون طرح 1+5 بوده است.

لاريجانی پس از اين ديدارها، به بروكسل بازگشته و گفتگوهای رسمی را با سولانا همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا را آغاز خواهد كرد. يك روز پس از اين مذاكرات، وزرای خارجه روسيه، فرانسه، آلمان و انگلستان مذاكرات خود را بروكسل شروع خواهند كرد، كه هنوز معلوم نيست از لاريجانی نيز برای اين نشست دعوت خواهد شد يا به گزارش سولانا از مذاكراتش با لاريجانی اكتفا خواهند كرد. پيش از اين نشست، لاريجانی سفر كوتاهی نيز به ايتاليا خواهد داشت تا با وزير خارجه جديد اين كشور نيز پيرامون پرونده اتمی ايران مذاكره كند.