ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از NBC به نقل از فاننشال تايمز- ترجمه افسانه نگاهی
رهبران ج.ا اشتباه می‌كنند
هوای بين المللی "پس" است!

 
 
 
 
 

كشورهای غربی مصمم هستند با  تلاش بيشتر در نشست آتی سران كشورهای اقتصادی جهان موسوم به G8  روسيه و چين را برای اتخاذ موضعی سرسخت تردر قبال برنامه های اتمی ايران قانع كنند. امريكا در پايان هفته گذشته پيشنهاداتی در باره همكاری های صلح آميز هسته ای  به مسكو داده است تا در صورتيكه مسكو تهران را متقاعد به توقف برنامه های هسته ايش كند آنها را به اجرا درآورد. اين پيشنهادات روسيه را قادر می‌سازد تا ازذخيره سازی مواد زائد اتمی راكتورهای امريكا  ميليارد ها دلار درآمد كسب كند. سخنگوی كاخ سفيد در همين زمينه گفت : برای توافق برروی همكاريهای صلح آميز هسته ای با روسيه ما انتظار داريم مسكو فعالانه برای ممانعت ازدستيابی رژيم ايران به سلاح هسته ای با ما همكاری كند.

مقامات غربی واقفند كه آزمايشات موشكی كره شمالی توجه جهانيان از ايران را منحرف ساخته  است و بر همين اساس امريكا و اروپايی ها با حدس نزديك شدن ايران به توانايی توليد سلاح اتمی تصميم دارند در نشست آتی كشورهای G8 از اين فرصت بهره برده و فشار زيادی به برنامه های اتمی ايران وارد آورند در حاليكه روسيه  علاقمند است تا محور اين گفتگو ها كه در سن پطرزبورگ برگزار خواهد شد امنيت انرژی در دنيا باشد.

مارك فيتزپاتريك صاحبنظر در مسائل هسته ای در انسيتو بين المللی لندن مطالعات استراتژيك می‌گويد كه ايرانيان می‌خواهند زمان تعيين شده  برای توقف غنی ساری را به تاخير بياندازند و ماداميكه ايران به پيشنهادات اروپاييان جواب رد نداده است، مسكو و چين دليلی برای نشست شورای امنيت برای تنبيه ايران نمی بينند.

او همچنين می‌افزايد كه پيشرفت ايرانيان با توجه به اختلال درغنی سازی اورانيوم با استفاده از 164دستگاه سانتريفوژ به كندی پيش ميرود و كل برنامه غنی سازی با اشكال فنی رو به روست و به تاخيرافتاده است.

ديپلمات های غربی انتظار دارند كه علی لاريجانی در مذاكراتش با اتحاديه اروپا خواستار شفافيت در باره پيشنهاد اروپا شود و آنها انتظار ندارند كه او پاسخ مشخصی به اين پيشنهادات دهد. اروپا در پی آنست تا ايران بطور جدی اين پيشنهادات را در نظر بگيرد كه شامل كمكهای اقتصادی و كمك به برنامه های صلح آمير ايران است.

فيتز پاتريك می‌گويد ايرانيان گاهی در محاسباتشان درمورد حال و هوای بين المللی اشتباه می‌كنند و تحليل گران انتظار دارد كه ايران با توقف موقت برنامه های غنی سازی موافقت كرده و گفتگو ها با پنج عضو دائم شورای امنيت بهمراه آلمان را آغاز كند. هر چند ممكن است بعدا به ايران اجازه داده شود تا در حد بسيار كوچكی به غنی سازی بپردازد. در همين حال اروپا خود را آماده كرده است تا چنانچه پاسخ علی لاريجانی به پيشنهادات اروپا منفی باشد موضوع را بطور جدی در نشست بعدی شورای امنيت دنبال كند.