ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

يك مصاحبه متفاوت و چند سئوال
 خودمانی از محمد رضا خاتمی
و.چراغ های خاموش

 
 
 
 
 

 س.س: اين آخرين روزهايی است كه در ادامه نام محمدرضا خاتمی پسوند دبير كل جبهه مشاركت را قرار می‌دهيم؛ پزشك شيك پوش و سخنوری كه هرچه بيشتر از عمرش می‌گذرد بر عيار سياست ورزی اش افزوده می‌شود.

خاتمی آنقدر جدی هست كه دشوار می‌شود از او تقاضای مصاحبه وبلاگی كرد با اين حال چنان صميمی هست كه بی‌عذر و بهانه بپذيرد و سوال ها را بی‌پاسخ نگذارد. وقتی می‌گويد از كودكی طرفدار تيم برزيل بوده است تازه می‌فهمم چرا جبهه مشاركت در تمام سال های گذشته و ايام انتخابات از رنگ زرد بيش از هر رنگ ديگری در تبليغات استفاده كرده است.

آقای دكتر وبلاگ می‌خوانيد؟

من وقت چندانی ندارم كه وبلاگ ها را ببينم . با اين حال از محيط وبلاگ ها بيگانه هم نيستم و هرازچندگاهی از طريق لينك های مختلف به برخی وبلاگ ها نگاهی می‌كنم. سايت صبحانه لينك های خوبی دارد.

اين طور كه معلوم هست شما از فيلتر شكن هم استفاده می‌كنيد؟

نه، اينترنت من در محل كار اصلا فيلتر ندارد....

جالبه... با توجه اين كه شما خود چهار سال در پارلمان ايران حضور داشتيد، اين روزها وقتی با ماشين مشغول رانندگی بوده يا هنگامی كه در محل كار هستيد به راديو مجلس گوش می‌دهيد؟

من در طول روز معمولا به سه شبكه راديويی گوش می‌دهم. يكی اول صبح اخبار ترافيكی، يكی راديو ورزش و يكی هم مجلس.

 وقتی به مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس هفتم گوش می‌كنيد از كدام حركت، تصميم يا عملكرد نمايندگان لجتان می‌گيرد؟

من اصلا به مجلس هفتم اهميتی نمی‌ دهم. چون از ابتدا هم ما آن را خيلی به رسميت نشناختيم. من فقط مجلس را از لحاظ خبری دنبال می‌كنم. حالا هرچه می‌خواهند بگويند.

بالاخره كاری بوده شما را به واكنش انداخته باشد يا از آن احساس ناراحتی كنيد......

من فقط تعجب می‌كنم از محافظه كاران كه اينقدر بابت تذكرات و نطق ها به ما ايراد می‌گرفتند اما حالا مجلس هفتم دست ما را در وقت تلف كردن از پشت بسته!!! در اين مجلس گاهی بحث هايی مطرح می‌شود كه مجلس را از كاركرد اصلی خودش می‌اندازد. البته به اعتقاد من ذات مجلس ما همين است و خيلی نمی‌ شود كاری كرد.

آقای دكتر گفتيد كه راديو ورزش هم گوش می‌كنيد. در جام جهانی طرفدار چه تيمی بوديد؟

من فكر می‌كنم همه دنيا برزيلی اند.

خانواده تان چطور؟

آن ها نه. اتفاقا دختر و پسر من  بابت حذف برزيل خيلی هورا كشيدند و سر به سرم گذاشتند.

حالا كه حذف شديد!!!

من معتقدم برزيل اين دوره اصلا بازی نكرد. شما هيچ حركت تكنيكی خاصی از اين تيم نديديد.ما اگر طرفدارش هستيم به خاطر تكنيك برترش هست در حاليكه امسال چيزی رونكرد.

با اين وجود چرا طرفدارش بوديد؟

يكی از دلايل حمايت ما چهره های نسل انقلاب، همين روحيه حمايت از مستضعفانمان است. مثلا لذت می‌بريم از اين كه  كشورهای جهان سومی قدرت های برتر را شكست دهند. به همين خاطر است  كه در برابر اروپای غربی از برزيل حمايت می‌كنم و از برد آفريقايی ها بسيار خوشحال می‌شوم.

با اين همه فكر می‌كنيد در مسابقه فينال چه تيمی قهرمان می‌شود؟

حالا كه برزيل حذف شده ديگر مهم نيست چه تيمی قهرمان می‌شود. با اين حال من ايتاليا را تيم شش دانگی ديدم و احتمال قهرمانی اش بالا است.

آقای دكتر، برادرتان سيد محمد خاتمی را هرچند وقت يك بار می‌بينيد؟

به خاطر اشتغالات هر دوی ما، الان ديدارها خيلی كم شده.

مثلا چند وقت يك بار؟

چند وقتش را نمی‌ دانم ولی همين را بگويم كه در اين پنج ماهه بعد از عيد همديگر را فقط سه يا چهار بار ديده ايم. آن هم يا در مجلس عزا بوده كه سلام و عليكی كرده ايم يا به صورت خانوادگی.

تا به حال حرفی بوده كه به وی نزده باشيد يا انتقادی كه از وی دور نگه داشته ايد؟

بله، فراوان. به هر صورت به خاطر حجب و حيايی كه بين ما حاكم است خيلی نكات بوده كه به ايشان نگفتم.

چرا؟

بالاخره ايشان روی من تاثير زيادی داشتند و در حق من پدری هم كرده است. نمی‌ شود كه هر انتقادی را به وی بگويم.

حالا از طريق وبلاگ مهجاد يكی را بگوييد به اين اميد كه وی نبيند....

فقط همين را بگويم كه همسرم در وصف آقای خاتمی تعبيری دارد كه می‌گويد: سياست با اين همه نجابت پيش نمی‌ رود!!!

به عنوان اخرين سوال، عكس های ضرب و شتم زنان در ميدان هفت تير را ديديد؟

بله. تعدادی از عكس ها را ديدم.

واكنشتان چه بود وقتی آن كتك زدن ها را ديديد؟

 اصولا كتك خوردن باعث تقويت آدم می‌شود. اشكالی ندارد كه....

آقای دكتر اين جمله را می‌نويسم ها.....

ها ها ها ها

راستی چرا شما در اين سال ها خودتان را تقويت نكرديد؟

روز خوبی داشته باشيد. خداحافظ !!!