جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار دبيركل اتحاديه عرب با رفسنجانی
حمله به ايران
نا امنی منطقه را تشديد خواهد كرد

 
 
 
 
 

عمرموسی، دبيركل اتحاديه‌ عرب، كه در تهران بسر می‌برد، با هاشمی رفسنجانی ملاقات كرد. رفسنجانی بدون ذكر نام امريكا و يا اخبار مربوط به حمله نظامی آن به ايران، دراين ديدار گفت:

با اقداماتی كه اشغالگران در فلسطين، افغانستان و عراق مرتكب می‌شوند تصور ايجاد امنيت در آينده‌ی نزديك در منطقه بسيار مشكل است. ماجراجويی برخی كشورها در ارتباط با فعاليت های اتمی ايران نيز اين نا‌امنی را تشديد خواهد كرد.

عمرموسی نيز در اين ديدار خواهان نگاه همه‌جانبه به مساله‌ استفاده از انرژی هسته‌يی در سطح منطقه شد.