ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قاضی مرتضی و معرفی معاون جديد امنيتی وی
جمع آوری دوباره سوابق
 فعالان و ستم ديدگان سياسی

 
 
 
 
 

قاضی مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، حسن حداد، رئيس سابق شعبه‌26 دادگاه انقلاب تهران را به عنوان معاون امنيتی خود منصوب كرد.

مرتضوی در مراسم معارفه‌ حداد گفت: مسائل امنيتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسايش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد.

كشورهای استعمارگر در حال حاضر به شيوه‌های نوين جاسوسی و براندازی متوسل می‌شوند. معاونت امنيت بايد با شيوه‌های مختلف و جديد مجرمان امنيتی آشنا شده و با برنامه‌ريزی و جمع‌آوری سوابق آنان، با همكاری وزارت اطلاعات و ساير ارگان‌ها جلوی عملی شدن توطئه‌هاشان را بگيرند.