ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه با قائم مقام دبير زندانی سنديكای شركت واحد
اجتماع اعتراضی رانندگان اخراجی شركت واحد

 
 
 
 
 

گروهی از كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران كه پس از اعتصاب زمستان گذشته دستگير و سپس بيكاری شده اند روز گذشته در اداره كار استان تهران جمع شده و خواهان رسيدگی به وضع خود شدند.

ابراهيم مددی نايب دبير سنديكای شركت واحد كه وظائف منصور اسانلو دبير زندانی اين سنديكا را انجام می‌دهد گفت: پس از 6 ماه بلاتكليفی و فشارهای اقتصادی شديدی كه به فعالان سنديكا و رانندگان از كار بيكار شده وارد شده است و در پی عدم عملی شدن وعده های مسئولان اداره كار شرق تهران در جهت حل موضوع بيكار شدن كارگران، كارگران از كار بيكار شده با حضور در اداره كل كار استان تهران در خيابان سرهنگ سخايی خواستار ديدار با مديركل اين اداره شدند كه وی حاضر به اين ديدار نشد.

از سوی ديگر سرهنگ نجف زاده افسر پليس امنيت با حضور در محل كارگران را تهديد كرد كه با توجه به اينكه امروز 18 تيرماه است بايد به سرعت محل را ترك كنند. پاسخ كارگران شركت واحد به آقايان اين بود كه شكم گرسنه كارگران و خانواده هايشان روز و ساعت نمی‌ شناسد و كارگران هر گاه كه خواسته اند پيگير حقوق نقض شده خود باشند مسئولان با اينگونه بهانه ها به خواسته های آنان بی‌توجهی كرده اند. ماههاست دفترچه های خدمات درمانی كارگران و خانواده هايشان باطل شده است و آنها علاوه بر فشارهای شديد اقتصادی از هرگونه امكان خدمات درمانی محرومند.