ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراف مشاوراحمدی نژاد در امور روحانيت
رهبر ابلاغ می‌فرمايند
احمدی نژاد اجرا می‌كند

 
 
 
 
 

حجت الاسلام مصلحى مشاور احمدی نژاد در امور روحانيون دريكی از سخنرانی ها و ديدارهای نوبتی كه بر شمار آنها در هفته های اخير اضافه شده، نا‌خواسته و يا خواسته، همان نكته ای را تائيد كرد كه خاتمی در تدارك انتخابات رياست جمهوری و مقابله ای كه با دو لايحه او برای اختيارات رئيس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات بارها گفته بود. خاتمی بدون نام بردن از رهبر تاكيد می‌كرد كه "می خواهند رئيس جمهور، رئيس دفتر باشد"

مصلحی در تائيد همان ارزيابی خاتمی گفت:

"مقام معظم رهبری در يكی از ديدارها فرمودند: اين رئيس جمهور مقتدر، ديگر شهردار نيست. اين رئيس جمهور سه ويژگی برجسته دارد. اول اينكه باهوش است، دوم اينكه متدين است و و يژگی سوم اين كه بنده برای گفتن حرفهايم به ايشان هيچ مشكلی ندارم و وظيفه همه حمايت از ايشان است".

1- خيلی ساده لوح بايد بود كه احمدی نژاد را متدين تر از خاتمی ارزيابی كرده و تصور كرد رهبر خود نيز بر اين مسئله واقف نيست. خير. او نيز خوب می‌داند كه خاتمی از ميان خانواده روحانی برخاسته، پدرش از روحانيون و آيت الله های همراه و همفكر آيت الله خمينی بوده و خود او نيز از روحانيون مطلع و متدين حوزه علميه قم است. آنقدر متدين كه دستش در تمام طول 8 سال رياست جمهوری به بيت المال آلوده نشد و بسيار پرهيزكار است.

2- ميزان هوش احمدی نژاد نيز قطعا ميزانی متوسط است و هيچكس برتری ويژه ای در او سراغ ندارد كه ای بسا كُند ذهنی هائی را نيز در همين يكسال گذشته از خود بروز داده كه اگر چنين نبود ابتكار تمام ديپلماسی خارجی را از او نگرفته و خود رهبر لاريجانی و متكی را بالای سر او قرار نمی‌ داد.

3- می‌ماند همان نكته سوم كه در واقع مهم ترين و اصلی ترين نكته هم هست. يعنی اينكه ايشان(رهبر) مشكلی در گفتن حرف هايش با ايشان ندارد. از آنجا كه رهبر در گفتن حرف مشكلی ندارد ترديد نيست. اتفاقا پرگوئی ها و لفاظی های او باندازه كافی دردسرساز بوده و هست. بنابراين هدف از "گفتن حرف" همان ابلاغ فرامين است كه ايشان مشكلی دراين زمينه با احمدی نژاد ندارد و رئيس جمهور در نقش رئيس دفتر ايشان انجام وظيفه می‌كند. مشكلی كه با خاتمی داشت و با رفسنجانی نيز به نوع ديگری داشت و به همين دليل هاشمی را اجازه نداد دراين دوره رئيس جمهور شود و بدستور خود اوست كه احمدی نژاد انواع تنگناها را عليه خاتمی اعمال می‌كند و همچنان منتظر فرصت برای وارد كردن ضربه نهائی به اوست.