ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كارفرما، بيت رهبری است
آغاز اعتصاب كارگران
درنوشابه سازی ساسان

 
 
 
 
 

 

دهها تن از كارگران شركت نوشابه سازی ساسان متعلق به بيت رهبری از صبح روز گذشته در اعتراض به وضعيت حقوقی خود دست به اعتصاب زدند .
بيش از 200 تن از كارگران كه بيشتر آنان قراردادی هستند
روز گذشته در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماه گذشته خود و عدم توجه مديران شركت به مشكلات آنان, اعتصاب كرده و تهديد كردند كه تا زمانی كه مشكلات كارگران حل نشود‌‏, به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. كارگران شيفت شب نيز به اعتصاب كنندگان پيوسته اند. به گفته اعتصاب كنندگان از ابتدای سال جاری تا كنون دستمزد كارگران پرداخت نشده و يا به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود. اين در حاليست كه مديريت شركت نيز بركنار شده و هيچ مقام مسوولی پاسخگوی وضعيت فعلی شركت نمی‌‌‏باشد . درآمد شركت ساسان كه يك شركت دولتی است و سرمايه آن سرمايه ملی می‌باشد همچون دهها شركت ديگر مستقيما در اختيار بيت رهبری قرار می‌گيرد.

شركت نوشابه سازی ساسان از جمله شركت هايی است كه می‌تواند مطابق ابلاغيه اخير اصل 44 قانون اساسی مشمول خصوصی سازی شده و در اينصورت مالكيت آن نيز مستقيما به رهبر يا اطرافيان وی تعلق خواهد گرفت. گفته می‌شود دو پسر رهبر كه انحصار نوشابه را درايران دراختيار دارند، شركت ساسان را هم به دارائی خود وصل خواهند كرد.