ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرآورده های گوشتی از اول مهر 30 درصد گران تر می‌شود
120هزار كارگر
فرآورده های گوشتی بيكار می‌‏شوند!
قيمت گوشت از 2800 به 4400 تومان رسيده

 
 
 
 

 

با افزايش30 درصدی قيمت فرآورده‏های گوشتی از مهرماه، نيمی از كارخانه‏های فرآوده‏های گوشتی تعطيل می‏شوند.

‏ مديرعامل اتحاديه و شركت تعاونی توليد‏كنندگان فرآورده‏های گوشتی ايران اعلام داشت كهبا افزايش تعرفه واردات از 15 به 50 درصد، قيمت انواع فرآورده‏های گوشتی بزودی 30 درصد گران می‏شود ودر آينده نزديك 120 هزار كارگر مرتبط با اين توليدات بيكار خواهند شد. ميزان بارندگی در سال جاری 22 درصد كمتر از سال قبل بوده، چطور دولت شعار توسعه دامداری را بدون امكانات می‏دهد.
دولت هيچ نقشی در توليد و عرضه گوشت ندارد؛ اما از طريق اين صنعت با عنوان ماليات، ميلياردها تومان درآمد كسب كرده است.
بيكاری 120 هزار كارگر، ورشكستگی كارخانجات با 5 تريليون تومان سرمايه‏گذاری و تعويق بازپرداخت وام‏ها، از جمله آثار منفی ناشی افزايش تعرفه واردات است.
با از بين رفتن كارخانجات، بازار توليد غيربهداشتی رونق می‏گيرد. شعار دولت برای خودكفايی توليد گوشت شعاری توخالی است. بدون برنامه‏ريزی، امكان تحقق اين شعار وجود ندارد.
قيمت گوشت سال گذشته كيلويی 2800 تومان بود و به 4400 تومان رسيده است این درحالی است که مردم می گویند قیمت گوشت از هم اکنون هشت هزار تومان است
. سالانه نياز به واردات 20 تا 30 هزار تن گوشت داريم ولی گوشت از مبادی قاچاق صادر میشود!