ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كنفرانس خبری در اولين روز
اعتصاب غذای سياسی در تهران

 
 
 
 
 

كنفرانس خبری اعضای متحصن سازمان دانش آموختگان ايران و دفتر تحكيم وحدت همزمان با اولين روز اعتصاب غذا و تحصن سه روزه كه در پی فراخوان اكبر گنجی آغاز شد ، صبح ديروز برگزار شد .

در اين نشست خبری عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران ، حجت شريفی رييس شورای مركزی سازمان و محمد هاشمی دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت سخن گفتند .
در اين نشست علاوه برمهندس عباس اميرانتظام پرسابقه ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامي( پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران با سابقه 37 سال زندان زمان شاه و جمهوری اسلامی محمد علی عموئی است) در ايران ، دكتر محمد ملكی اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب و جمع ديگری از فعالان سياسی و مدنی حضور داشتند .

علاوه بر سخنان مهندس اميرانتظام كه در همين شماره پيك نت می‌خوانيد، عبدالله مومنی نيز گفت:

اين اعتصاب غذا، در اعتراض به ادامه بازداشت زندانيان سياسی است و سه نماد اين جريان مهندس موسوی خوئينی ، دكتر رامين جهانبگلو و منصور اسانلو هستند .

برخورد با فعالان جامعه مدنی و دموكراسی خواهان در ماه های اخير با سركوب اعتراضات دانشجويی، زنان، قوميت ها و كارگران شدت گرفته و اين نشانگر اراده و عزم جدی حكومت برای منكوب نمودن و مرعوب ساختن فعالان مدنی تحول خواه ايرانی است .

متاسفانه امروز هر نوع حركت مدنی و مسالمت آميز برای پيگيری مطالبات توسط فعالان جامعه مدنی و اعتراض به نقض حقوق بشر از نگاه حكومت، همسويی با بيگانگان و در راستای خواست دشمن تفسير شده و با آن برخورد امنيتی صورت می‌گيرد.

نهادهای امنيتی با برچسب زدن می‌خواهند هرگونه مطالبه برحق مردم ايران را تخطئه و هزينه فعاليت های مدنی را بالا ببرند . در اين شرايط دفاع از حقوق شهروندی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌تواند محور و مبنايی برای ائتلاف نيروهای سياسی و فعالان جامعه مدنی و مدافعان دموكراسی و حقوق بشر در برابر پروژه سركوب حاكميت باشد .

اگر چه نيروهای مخالف دموكراسی حاكميت را قبضه كرده اند و توانستند پروژه اصلاحات را در داخل ساختار قدرت به شكست بكشانند و در نتيجه اين شكست بين مدافعان اصلاحات و تحول خواهی در ايران استراتژيهای مختلفی برای گذار به دموكراسی پديدآر گشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به پروژه سركوب حاكميت و نقض حقوق شهروندی ، مساله حقوق بشر می‌تواند مبنايی برای توافق و ائتلاف نيروهای سياسی تحول خواه در ايران باشد .