ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لرزش طولانی زمين و خانه های مردم
در جريان انفجار مهمات سازی پارچين

 
 
 
 
 

روز21 تير ماه ساعت 11 و نيم صبح ساكنان خيابان استاد حسن بنا واقع در مجيديه جنوبی (شرق تهران) وحشتزده از خانه هايشان بيرون ريختند و ضمن تماس با ستاد فرماندهی منطقه گفتند كه زمين زيرپايشان می‌لرزد.

نيروی ايستگاه آتش نشانی به منطقه اعزام شدند اما پس از حضور در محل اعلام داشتند كه با مسئله ويژه ای برخورد نكرده اند. موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران نيز به آتش نشانی اطلاع داد كه زلزله ای ثبت نشده است.

تماس مردم تا ساعت 23 ادامه يافت و به همين دليل از فرماندهی ايستگاه 17 منطقه عمليات آتش نشانی همراه با امدادگاز، برق، آب و فاضلاب به محل اعزام شدند. (درتمام اين ساعات كارخانه مهمات سازی پارچين كه می‌دانست دليل اين لرزه ها چيست سكوت اختيار كرده و همه را در بی‌خبری گذاشته بود. مراجعه كنيد به خبر انفجار در مهمات سازی پارچين درهمين شماره پيك نت)

 

فرخ صبری كارشناس منطقه 3 عمليات آتش نشانی گفت:

ساعت 23,29 روز جمعه گذشته كليه منازل مسكونی در مسير مسيل باختر در حد فاصل شهيد عراقی تا تهران نو به خيابانها ريخته و از لرزش زمين و صداهای خارج شده از زمين وحشت كرده بودند.

ابتدا پس از بررسی سر و صدا و لرزشها در زيرزمين چند منزل مسكونی و با توجه به اينكه در مسير ذكر شده گسل وجود ندارد تونل مترو از حد فاصل چهار راه نظام آباد تا رسالت از داخل بررسی شد. سپس مسير اتوبان در دست احداث امام علی نيز بررسی و با توجه به عدم فعاليت ماشين آلات سنگين و عمليات اجرايی در زمان حادثه علت از اين ناحيه منتفی دانسته شد.

با حضور عوامل شركت گاز و مشخص شدن لوله های انتقال در مسير كانال از نشت آب به زير ساختمانها بررسی و علت از اين ناحيه نيز مردود اعلام شد.

با حضور عوامل آب و فاضلاب و بررسی مخازن سازمان آب در شهيد عراقی و وجود خطوط انتقال در مسير رودخانه و دريچه های خيابان هوای داخل لوله ها نيز گرفته شد.

بالاخره ساعت لرزش ها قطع شد و ساعت 4 صبح مردم به منزل هايشان بازگشتند.

(درتمام طول اين خبر كه توسط روزنامه انتخاب نوشته شده و خبرگزاری های داخلی نيز منتشر كرده اند، از منفی بودن بررسی ها گفته می‌شود اما اشاره ای به اصل ماجرا نمی‌ شود. يعنی همان انفجار پارچين!)