ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مژده فرمانده نيروی انتظامی
كاهش سه ماه
تجاوز جنسی-
نه سياسی- در ايران!

 
 
 
 
 

سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی، اولين نمايشگاه پوشش اسلامی را افتتاح كرد. اين نمايشگاه "ريحانه" نام دارد و سردار نيروی زمينی با خرسندی اعلام كرد كه در سه ماه گذشته تجاوز به عنف (زور) در ايران كاهش يافته است. او نگفت كه چرا عليرغم اين كاهش، در بازداشتگاه نيروی انتظامی "آشتيان" بازجو به يك دختر دانشجوی دستگير شده تجاوز كرده و باعث شورش مردم اين شهر شد! سردار منيری، دبير ستاد اجرايی اولين نمايشگاه پوشش اسلامی (ريحانه) نيز گفت: اين نمايشگاه به مدت 10 روز از ساعت 9 صبح تا اذان ظهر و از ساعت 16 تا 23 شب فعاليت می‌كند و تنها صبح روزهای جمعه به دليل برگزاری نماز جمعه فعاليت نخواهد كرد.

اين نمايشگاه دارای 120 غرفه شامل 70 غرفه توليدی، 15 غرفه طراحی لباس و 30 غرفه مرتبط با عرضه اقلام فرهنگی است. غرفه‌ای نيز به حجاب سنتی و قديمی ايران اختصاص يافته است.

وزيرارشاد اسلامی هم از اين نمايشگاه ديدن كرده و سخنانی گفته كه جداگانه و درهمين شماره پيك نت می‌خوانيد.