ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حجت شريفی: رييس سازمان ادوار تحكيم وحدت:
اينجا را آباد كنيد- 2 هزار كيلومتر دورتر، پيشكش
آن كه در ايران ظلم می‌كند
مدافع حقوق فلسطينی نمی‌ تواند باشد

 
 
 
 
 

محمد هاشمی دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت نيز در كنفرانس خبری اعتصاب تهران گفت:
 به جرات می‌توان گفت كه بسياری از افرادی كه در سالهای اخير بازداشت شده اند ربوده شده اند ومحاكمات آنان علنی نبوده است و اگر مرحمت شامل حال آنها می‌شد بعد از دوران زندان برايشان دادگاه تشكيل شده است . اين روزها هيچكدام از فعالان دانشجويی و فعالان جامعه مدنی امنيت جانی ندارند و هر آن امكان ربوده شدن آنها وجود دارد.

در سه ماه گذشته چهارانجمن تعليق شده اند، دهها دانشجو به حكم كميته های انظباطی از تحصيل محروم شده اند، چندين دانشجو به صورت غير قانونی از دانشگاه اخراج شده اند و امروز دانشجويی كه فعاليت سياسی می‌كند از زندگی و آينده خود گذشته است و دانشجويان در خط مقدم جبهه آزادی خواهی قرار دارند.

مهندس حجت شريفی رييس شورای مركزی سازمان دانش آموختگان ايران نيز در كنفرانس خبری در محل اعتصاب غذای تهران گفت:

اين روزها هر ايرانی اتهام نشر اكاذيب را به شكل بالقوه بر دوش می‌كشد.  برخورد با موسوی خوئينی انتقامگيری از وی به دليل افشاگريهای شجاعانه اش در دوران نمايندگی مجلس است. و برخورد با جهانبگلو انتقام از روشنفكران دگر انديشی است كه خط مشخصی را در افكار خود پيگيری می‌كنند. حكومتی كه دم از عدالت و حمايت از طبقات محروم جامعه می‌دهد چرا با فعالين كارگری كه تنها ابتدايی ترين حقوق زندگی خود را طلب می‌كنند برخورد می‌كند؟ انتقام از اين افراد انتقام از ملتی است كه به رفتارهای حكومت خود منتقد و معترض است.

حجت شريفی در پايان با اشاره به حملات اسراييل به لبنان و فلسطين با محكوم كردن اين حملات و جنايات گفت: مسلم است كه هر فرد آزاده ای نسبت به اينگونه رفتار معترض است. اما هر جامعه ای كه نتواند از ظلمی كه به اعضای جامعه و فرهيختگانش می‌شود دفاع كند نمی‌ تواند از حقوق ملتی ديگر در فاصله ٢٠٠٠ كيلومتری خود دفاع كند و اين حمايت به شكل شوهای تلويزيونی تبديل خواهد شد.