ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيام اكبرگنجی برای اعتصابيون تهران
هر تحولی در داخل بايد صورت گيرد
من نيز، بزودی به كشور باز می‌گردم

 
 
 
 
 

اكبر گنجی در سخنانی كه از لندن به صورت تلفنی در كنفرانس خبری ديروز سازمان دانش آموختگان ايران پخش شد، گفت :

من جز ايران جايی ندارم و قطعا به ايران بازخواهم گشت تا با همراهی همه فعالان آزادی خواه جنبش دموكراسی خواهی را در ايران پی گيری كنيم .

هر تحولی بايد در داخل ايران رخ دهد و ما به دخالت نظامی و امثال چلبی نيازی نداريم. ما می‌خواهيم با اعتصاب غذای خود به جهانيان بگوييم كه مهمترين مساله ما نقض حقوق بشر است نه مساله هسته ای كه حاكميت از يك سو و آمريكا از سوی ديگر قصد دارند آن را مهمترين مساله ايران جلوه دهند .

اعتصاب غذا نافرمانی مدنی نيست زيرا هيچ قانونی ما را مجبور به غذا خوردن نمی‌ كند . نافرمانی مدنی يعنی شكستن قانون هايی كه بر خلاف حق وضع شده اند . ما هنوز دست به نافرمانی مدنی نزده ايم .

من با آقای گيدنز در لندن ملاقات كردم. ايشان ضمن حمايت از جنبش دموكراسی خواهی ايران شرايط جهانی و احتمال حمله نظامی به ايران را جدی دانست و از ايرانيان خواست تا به دنيا اثبات كنند كه دارای يك جنبش دموكراسی خواهی قوی هستند .
من نيز اعتصاب غذای خود را از امروز در لندن آغاز خواهم كرد و در شهرهای مختتلف جهان از جمله در لندن، برلين، كلن، آمستردام، واشنگتن، لس آنجلس، تركيه، استكهلم، پاريس و ... اين مراسم برگزار خواهد شد .