ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امام جمعه شهر"راور"
ضربه استشهادي
زيدان
دربازی فرانسه - ايتاليا
و. چراغهای خاموش

 
 
 
 
 

زيدان، كاپيتان تيم فوتبال فرانسه، چند روز پيش در تلويزيون فرانسه، ضمن عذرخواهی از همه كسانی كه صحنه كله زدن او به فوتباليست ايتاليائی را ديده بودند، گفت كه فوتباليست ايتاليائی به خواهر او فحش داده بود و او هم تلافی كرد. رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس هفتم"بروجردی” نامه مضحك حمايت از زيدان را منتشر كرد و امام جمعه راور هم پشت ماجرا را گرفت. پيشنمازی كه بروجردی باشد، پس نماز هم بايد همين امام جمعه ای باشد كه بخشی از خطبه های نمازش را می‌خوانيد

 

ضربه سر زين الدين زيدان به قلب آن فوتباليست خائن ايتاليايی، دفاع از حيثيت امام علی و فاطمه زهرا و دفاع از شيعه علوی و اسلام ناب محمدی بود. زين الدين زيدان قهرمان دفاع ملی از امامت و ولايت علی و زهرا است .

خدا كند بزودی مقام معظم رهبری زيدان شيعه امام علی را به عنوان مربی جديد تيم ملی ايران به جای آقای برانكو  به آقای احمدی ن‍ژاد و به آقای علی آبادی معرفی كند. چرا كه يك ميليارد مسلمان سراسر جهان مقابل آن توهين و اهانتی كه به رهبر دينی شيعه علوی شد از زيدان دفاع خواهند كرد. اگر زيدان در آن لحظه از رهبر شيعيان دفاع نمی‌ كرد قطعا اخراج نمی‌ شد و روحيه بازيكنان فرانسه تضعيف نمی‌ شد و هرگز شكست در پنالتی نمی‌ خوردند و پيروز جام جهانی می‌شدند اما زيدان شيعه علوی و بچه مسلمان الجزايری الاصل كه از خانواده پا برهنه و كوخ نشينی بوده است هرگز توهين تروريست رهبری شيعيان را تحمل نكرد و پس از چند لحظه و چند ثانيه تفكر عاقلانه تصميم به از پای درآوردن اين عنصر خائن كرد كه سر كوبيدن زيدان به سينه او كم بود . زيرا اگر فرزندان معنوی امام خمينی و ياران سيد علی خامنه ای و بچه های انصار حزب الله و بسيجيان علوی در ميدان بودند همان كاری كه می‌بايست با سلمان رشدی خائن بكنند  قطعا ما با ماترويس (  منظور همان  ماتراتزی است ) خائن فوتباليست ايتاليايی می‌كردند و با خنجر به قلبش می‌زدند و خونش را روی چمن می‌ريختند تا هرگز كسی جرات توهين به رهبری دينی شيعيان نكند و تروريست خطاب ننمايد.